Uudenmaan liiton vaihemaakuntakaavan kick off-tilaisuus

Uudenmaan liiton 4. vaihemaakuntakaavan kick off-tilaisuus pidettiin Kiasma Teatterissa to 12.12.2013. Kilpailukyky ja hyvinvointi ovat nousemassa Uudenmaan seuraavan maakuntakaavan keskiöön. Maakunnallisen kilpailukyvyn olemusta puntaroi puheenvuorossaan toimitusjohtaja Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy:stä. Maankäytön suunnittelulla ja ohjauksella on Laakson mukaan nähtävissä selkeä yhteys kilpailukykyyn. – Toimiva aluerakenne ja liikennejärjestelmä, hyvät palveluverkostot, riittävä tontti- ja asuntotarjonta sekä asuntojen hinnat ovat avainasemassa alueen kilpailukykyä arvioitaessa, Laakso sanoi. Pääset katsomaan Sepon esityksen kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Kaupunkitutkimus TA Oy on mukana 4. vaihemaakuntakaava työssä tekemällä selvitystä Uudenmaan elinkeinojen nykytilasta ja kehityssuunnista.