Yritysten suhdannenäkymät Uudellamaalla

Uudenmaan yritysten suhdanneodotukset paranivat alkuvuoden aikana niin teollisuudessa ja rakentamisessa kuin palvelualoilla. Maakunnan yrityksissä heikko kysyntä on edelleen merkittävin tuotannon kasvun este.

Suhdannenäkymät

Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritysten lähitulevaisuuden suhdannenäkymät kohentuivat kevään 2020 pudotuksesta edelleen kuluvan vuoden huhtikuussa. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa 22, kun tammikuussa tehdyssä kyselyssä vastaava saldoluku oli -8. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen odotukset olivat huhtikuussa lähellä koko maan keskiarvoa.

 

Myös palveluyritysten suhdanneodotukset nousivat alkuvuoden aikana. Huhtikuussa suhdannenäkymien saldoluku oli Uudenmaan palveluyrityksissä 13, kun tammikuussa maakunnan palveluyritysten odotuksia kuvaava saldoluku oli 4. Palvelualojen suhdannenäkymät olivat huhtikuussa Uudellamaalla suunnilleen samalla tasolla kuin valtakunnallisesti.

 

Uudenmaan yrityksissä henkilöstön määrän ennakoidaan kasvavan lähikuukausina hieman. Henkilöstöodotuksia seuraavan kolmen kuukauden aikana kuvaava saldoluku oli huhtikuussa maakunnan yrityksissä 7.

Tuotannon kasvun esteet

Tuotantokapeikkoja oli vuoden 2021 huhtikuussa 68 %:lla Uudenmaan yrityksistä. Heikko kysyntä on edelleen selvästi yleisin tuotannon kasvun este Uudellamaalla. Kysynnän heikkous oli huhtikuussa kapeikkotekijä 36 %:lla alueen yrityksistä. Ammattitaitoisen työvoiman pula oli alkuvuonna kasvun este 16 %:lla.

 

Tietolähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri.

Suhdannebarometri perustuu teollisuus- ja palveluyrityksille tehtävään kyselyyn. Suhdannenäkymä-saldoluku kuvaa yritysten yleisiä lähitulevaisuuden suhdanneodotuksia. Saldoluku on suhdanteiden paranemista odottavien ja huononemista odottavien vastaajien %-osuuksien erotus.