Yritysten suhdannenäkymät Uudellamaalla

Uudenmaan yritysten suhdanneodotukset pysyivät ennallaan alkusyksyn aikana teollisuudessa ja rakentamisessa, mutta palvelualoilla näkymät vaimenivat hieman kesän jälkeen. Maakunnan yrityksissä puute ammattitaitoisesta työvoimasta on merkittävin tuotannon kasvun este.

Suhdannenäkymät

Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritysten lähitulevaisuuden suhdannenäkymien kohentuminen kevään 2020 pudotuksesta tasaantui kuluvan vuoden heinäkuussa ja odotukset pysyivät ennallaan lokakuussa. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa 13. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen odotukset olivat lokakuussa koko maan keskiarvoa myönteisemmät.

Palveluyritysten suhdanneodotukset eivät enää parantuneet alkusyksyn aikana, mutta säilyivät edelleen myönteisinä. Lokakuussa suhdannenäkymien saldoluku oli Uudenmaan palveluyrityksissä 12, kun heinäkuussa maakunnan palveluyritysten odotuksia kuvaava saldoluku oli 28. Palvelualojen suhdannenäkymät olivat lokakuussa Uudellamaalla hieman paremmat kuin valtakunnallisesti.

Uudenmaan yrityksissä henkilöstön määrän ennakoidaan kasvavan lähikuukausina. Henkilöstöodotuksia seuraavan kolmen kuukauden aikana kuvaava saldoluku oli lokakuussa maakunnan yrityksissä 19.

Tuotannon kasvun esteet

Tuotantokapeikkoja oli vuoden 2021 lokakuussa 71 %:lla Uudenmaan yrityksistä. Pula ammattityövoimasta oli lokakuussa yleisin tuotannon kasvun este 39 %:n osuudella (heinäkuussa 30 %). Kysynnän heikkous oli lokakuussa kapeikkotekijä 21 %:lla alueen yrityksistä. Kapasiteetin puute oli ongelmana 17 %:lla yrityksistä.

 

Tietolähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri.

Suhdannebarometri perustuu teollisuus- ja palveluyrityksille tehtävään kyselyyn. Suhdannenäkymä-saldoluku kuvaa yritysten yleisiä lähitulevaisuuden suhdanneodotuksia. Saldoluku on suhdanteiden paranemista odottavien ja huononemista odottavien vastaajien %-osuuksien erotus.