Yritysten suhdannenäkymät Uudellamaalla

Uudenmaan yritysten suhdanneodotukset pysyivät ennallaan palvelualoilla, mutta heikkenivät teollisuudessa ja rakentamisessa. Maakunnan yrityksissä pula ammattityövoimasta on noussut merkittäväksi tuotannon kasvun esteeksi, mutta myös kysynnän puute on yrityksille edelleen ongelma.

Suhdannenäkymät

Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritysten lähitulevaisuuden suhdannenäkymät heikkenivät selvästi kuluvan vuoden loppukesän ja alkusyksyn aikana. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -18, kun heinäkuussa tehdyssä kyselyssä vastaava saldoluku oli 1. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen odotukset olivat vaisummat kuin koko maassa keskimäärin. Valtakunnallisten tietojen mukaan suhdanneodotukset heikkenivät erityisesti rakentamisessa.

barom1

 

Palveluyritysten suhdanneodotukset pysyivät lähes ennallaan niin Uudellamaalla kuin valtakunnallisesti. Lokakuussa suhdannenäkymien saldoluku oli Uudenmaan palveluyrityksissä 4, kun heinäkuussa maakunnan palveluyritysten odotuksia kuvaava saldoluku oli 5. Uudenmaan palvelualojen suhdannenäkymät olivat lokakuussa lähellä koko maan keskiarvoa.

Barom2

 

Uudenmaan yrityksissä henkilöstön määrä kasvanee hieman lähikuukausina. Henkilöstöodotuksia seuraavaan kolmen kuukauden aikana kuvaava saldoluku oli lokakuussa maakunnan yrityksissä 9.

Tuotannon kasvun esteet

Tuotantokapeikkoja oli heinäkuussa 58 %:lla Uudenmaan yrityksistä. Pula ammattityövoimasta yleistyi hieman Uudellamaalla loppukesän ja alkusyksyn aikana. Ammattitaitoisesta työvoimasta oli heinäkuussa pulaa 35 %:lla alueen yrityksistä. Heikko kysyntä oli ongelma 18 %:lla vastaajista.

Barom3

 

Tietolähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri.

Suhdannebarometri perustuu teollisuus- ja palveluyrityksille tehtävään kyselyyn. Suhdannenäkymä-saldoluku kuvaa yritysten yleisiä lähitulevaisuuden suhdanneodotuksia. Saldoluku on suhdanteiden paranemista odottavien ja huononemista odottavien vastaajien %-osuuksien erotus.