Yritysten suhdannenäkymät Uudellamaalla

Uudenmaan yritysten suhdanneodotukset paranivat syksystä niin teollisuudessa ja rakentamisessa kuin palvelualoilla. Maakunnan yrityksissä heikko kysyntä on noussut merkittävimmäksi tuotannon kasvun esteeksi.

Suhdannenäkymät

Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritysten lähitulevaisuuden suhdannenäkymät kohentuivat kevään 2020 notkahduksesta edelleen kuluvan vuoden tammikuussa, mutta pysyivät edelleen heikkoina. Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -8, kun lokakuussa tehdyssä kyselyssä vastaava saldoluku oli -26. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen odotukset olivat tammikuussa lähellä koko maan keskiarvoa.

 

Myös palveluyritysten suhdanneodotukset nousivat kuluvan vuoden tammikuussa. Tammikuussa suhdannenäkymien saldoluku oli Uudenmaan palveluyrityksissä 4, kun lokakuussa maakunnan palveluyritysten odotuksia kuvaava saldoluku oli -29. Palvelualojen suhdannenäkymät olivat tammikuussa Uudellamaalla lähes samalla tasolla kuin valtakunnallisesti.

 

Uudenmaan yrityksissä henkilöstön määrän ennakoidaan pysyvän lähikuukausina suunnilleen ennallaan. Henkilöstöodotuksia seuraavan kolmen kuukauden aikana kuvaava saldoluku oli tammikuussa maakunnan yrityksissä -2.

Tuotannon kasvun esteet

Tuotantokapeikkoja oli vuoden 2021 tammikuussa 69 %:lla Uudenmaan yrityksistä. Heikko kysyntä on noussut selvästi yleisimmäksi tuotannon kasvun esteeksi Uudellamaalla. Kysynnän heikkous oli tammikuussa kapeikkotekijä 42 %:lla alueen yrityksistä. Ammattitaitoisen työvoiman pula oli syksyllä kasvun este 16 %:lla.

 

Tietolähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri.

Suhdannebarometri perustuu teollisuus- ja palveluyrityksille tehtävään kyselyyn. Suhdannenäkymä-saldoluku kuvaa yritysten yleisiä lähitulevaisuuden suhdanneodotuksia. Saldoluku on suhdanteiden paranemista odottavien ja huononemista odottavien vastaajien %-osuuksien erotus.