Yritysten suhdannenäkymät Uudellamaalla

Uudenmaan yritysten suhdanneodotukset kohenivat hieman teollisuudessa ja rakentamisessa, mutta heikkenivät palvelualoilla. Maakunnan yrityksissä pula ammattityövoimasta on merkittävin tuotannon kasvun este, mutta myös heikko kysyntä on yrityksille ongelma.

Suhdannenäkymät

Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritysten suhdannenäkymät heikkenivät selvästi viime vuoden loppukesän ja alkusyksyn aikana. Alan yritysten lähitulevaisuuden suhdannenäkymät kuitenkin kohenivat hienoisesti Uudellamaalla tammikuussa. Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -15, kun viime lokakuussa tehdyssä kyselyssä vastaava saldoluku oli -18. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen odotukset olivat hieman vaisummat kuin koko maassa keskimäärin.

Palveluyritysten suhdanneodotukset heikkenivät niin Uudellamaalla kuin valtakunnallisesti. Tammikuussa suhdannenäkymien saldoluku oli Uudenmaan palveluyrityksissä -2, kun viime lokakuussa maakunnan palveluyritysten odotuksia kuvaava saldoluku oli 4. Koko maan palvelualojen suhdannenäkymät olivat tammikuussa Uudenmaan palveluyrityksiä hieman varovaisemmat.

Uudenmaan yrityksissä henkilöstön määrä kasvanee hieman lähikuukausina. Henkilöstöodotuksia seuraavaan kolmen kuukauden aikana kuvaava saldoluku oli tammikuussa maakunnan yrityksissä 9.

Tuotannon kasvun esteet

Tuotantokapeikkoja oli tammikuussa 55 %:lla Uudenmaan yrityksistä. Yleisin tuotannon kasvun este Uudellamaalla oli tammikuussa edelleen pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Ammattityövoimasta oli tammikuussa pulaa 30 %:lla alueen yrityksistä. Viime lokakuussa vastaava osuus oli 35 %. Heikko kysyntä oli ongelma 24 %:lla vastaajista.

Tietolähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri.

Suhdannebarometri perustuu teollisuus- ja palveluyrityksille tehtävään kyselyyn. Suhdannenäkymä-saldoluku kuvaa yritysten yleisiä lähitulevaisuuden suhdanneodotuksia. Saldoluku on suhdanteiden paranemista odottavien ja huononemista odottavien vastaajien %-osuuksien erotus.