Yritysten suhdannenäkymät Uudellamaalla

Uudenmaan yritysten suhdanneodotukset paranivat edelleen alkukesän aikana palvelualoilla, mutta teollisuudessa ja rakentamisessa näkymät heikentyivät hieman keväästä. Maakunnan yrityksissä puute ammattitaitoisesta työvoimasta nousi merkittävimmäksi tuotannon kasvun esteeksi.

Suhdannenäkymät

Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritysten lähitulevaisuuden suhdannenäkymien kohentuminen kevään 2020 pudotuksesta taittui kuluvan vuoden heinäkuussa. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa 13, kun huhtikuussa tehdyssä kyselyssä vastaava saldoluku oli 22. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen odotukset olivat heinäkuussa lähellä koko maan keskiarvoa.

Palveluyritysten suhdanneodotukset nousivat edelleen kevään ja alkukesän aikana. Heinäkuussa suhdannenäkymien saldoluku oli Uudenmaan palveluyrityksissä 28, kun huhtikuussa maakunnan palveluyritysten odotuksia kuvaava saldoluku oli 13. Palvelualojen suhdannenäkymät olivat heinäkuussa Uudellamaalla hieman korkeammalla tasolla kuin valtakunnallisesti.

Uudenmaan yrityksissä henkilöstön määrän ennakoidaan kasvavan lähikuukausina. Henkilöstöodotuksia seuraavan kolmen kuukauden aikana kuvaava saldoluku oli heinäkuussa maakunnan yrityksissä 21.

 

Tuotannon kasvun esteet

Tuotantokapeikkoja oli vuoden 2021 heinäkuussa 68 %:lla Uudenmaan yrityksistä. Ammattitaitoisen työvoiman puute on noussut yleisimmäksi tuotannon kasvun esteeksi Uudellamaalla. Kysynnän heikkous oli heinäkuussa kapeikkotekijä 26 %:lla alueen yrityksistä.

 

 

Tietolähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri.

Suhdannebarometri perustuu teollisuus- ja palveluyrityksille tehtävään kyselyyn. Suhdannenäkymä-saldoluku kuvaa yritysten yleisiä lähitulevaisuuden suhdanneodotuksia. Saldoluku on suhdanteiden paranemista odottavien ja huononemista odottavien vastaajien %-osuuksien erotus.