Yritysten suhdannenäkymät Uudellamaalla

Uudenmaan yritysten suhdanneodotukset tasaantuivat hieman, mutta säilyivät yhä positiivisina. Maakunnan yrityksissä pula ammattityövoimasta on noussut merkittäväksi tuotannon kasvun esteeksi, mutta myös kysynnän puute on yrityksille edelleen ongelma.

Suhdannenäkymät

Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritysten suhdannenäkymät heikkenivät hienoisesti vuoden 2018 alkukesän aikana. Heinäkuussa 2018 tehdyn tiedustelun mukaan suhdanteiden odotetaan pysyvän suurin piirtein ennallaan lähitulevaisuudessa. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa 1, kun huhtikuussa tehdyssä kyselyssä vastaava saldoluku oli 5. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen odotukset olivat hieman vaisummat kuin koko maassa keskimäärin.

Barom1

 

Palveluyritysten suhdanneodotukset heikkenivät hieman niin Uudellamaalla kuin valtakunnallisesti. Heinäkuussa suhdannenäkymien saldoluku oli Uudenmaan palveluyrityksissä 5. Huhtikuussa maakunnan palveluyritysten odotuksia kuvaava saldoluku oli 17. Uudenmaan palvelualojen suhdannenäkymät olivat heinäkuussa lähellä koko maan keskiarvoa.

Barom2

 

Uudenmaan yrityksissä henkilöstön määrä kasvanee hieman lähikuukausina. Henkilöstöodotuksia seuraavaan kolmen kuukauden aikana kuvaava saldoluku oli heinäkuussa maakunnan yrityksissä 9.

Tuotannon kasvun esteet

Tuotantokapeikkoja oli heinäkuussa 57 %:lla Uudenmaan yrityksistä. Pula ammattityövoimasta yleistyi Uudellamaalla alkukesän aikana. Ammattitaitoisesta työvoimasta oli heinäkuussa pulaa 31 %:lla alueen yrityksistä. Heikko kysyntä oli ongelma 20 %:lla vastaajista.

Barom3

 

Tietolähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri.

Suhdannebarometri perustuu teollisuus- ja palveluyrityksille tehtävään kyselyyn. Suhdannenäkymä-saldoluku kuvaa yritysten yleisiä lähitulevaisuuden suhdanneodotuksia. Saldoluku on suhdanteiden paranemista odottavien ja huononemista odottavien vastaajien %-osuuksien erotus.