Vaihtuva teema: Asuntotuotanto Helsingin seudulla

Helsingin seudulla aloitettiin lähes 22 000 uuden asunnon rakentaminen viimeksi kuluneen vuoden aikana. Määrä on suurempi kuin kertaakaan 2000-luvulla.

Helsingin seudulla valmistui 15 700 asuntoa vuoden pituisella jaksolla lokakuusta 2017 syyskuuhun 2018. Määrä on yli puolitoistakertainen verrattuna vuoteen 2014, jolloin asuntotuotanto oli kuluvan vuosikymmenen alimmalla tasolla. Asuntotuotannon aloitukset nousivat ennätykselliselle tasolle, sillä jakson aikana aloitettiin 21 900 asunnon rakentaminen. Rakennuslupia myönnettiin 18 500 asunnolle. Määrä oli noin 4 000 asuntoa vähemmän kuin vuosisumma puoli vuotta aikaisemmin, jolloin lupavolyymi oli huipussaan.

Hsas1

Valmistuneiden asuntojen määrän lisäys Helsingin seudulla perustui ennakkoarvion mukaan etenkin Vantaan ja Helsingin vahvaan kasvuun vuonna 2018. Myös KUUMA-seudulla valmistuneiden asuntojen määrä nousi. Espoossa jäätiin vähän jälkeen edellisen vuoden ennätyksellisestä määrästä.

Hsas2

Valmistuneiden asuntojen pinta-alasumma on myös kasvanut, mutta huomattavasti vähemmän kuin asuntojen määrä, sillä valmistuneiden asuntojen keskipinta-ala on pienentynyt edelleen. Helsingin seudulla asuntojen valmistuneiden asuntojen keskikoko oli noin 60 huoneistoneliötä viimeksi kuluneen vuoden aikana, kun keskiarvo oli 77 neliötä vuonna 2012. Jyrkimmin uuden asunnot ovat pienentyneet KUUMA-seudulla ja Vantaalla. Muutoksen taustalla on asuntotuotannon painottuminen entistä enemmän kerrostaloihin pientalojen kustannuksella, mutta myös asuntokoot ovat pienentyneet kaikissa talotyypeissä.

Hsas3

Asuntotuotannon asukaslukuun suhteutetut erot ovat kasvaneet varsin suuriksi Helsingin seudun kuntien välillä. Koko seudulla valmistui keskimäärin 10 asuntoa 1 000 asukasta kohti viimeksi kuluneen vuoden aikana. Asuntotuotanto oli suhteellisesti vilkkainta Sipoossa, Keravalla, Vantaalla ja Nurmijärvellä, joissa valmistui 16-18 asuntoa 1 000 asukasta kohti. Espoossa määrä oli 11 ja Helsingissä 8,5 asuntoa 1 000 asukasta kohti. Vähiten asuntoja suhteessa asukaslukuun valmistui Kauniaisissa, Tuusulassa ja Pornaisissa.

Hsas4 

Tietolähde: Tilastokeskus, rakennus- ja asuntotuotantotilasto.

Vuoden 2018 tiedot perustuvat jakson 10/2017-09/2018 ennakkotietoihin.

Helsingin lukuihin on lisätty rakennusten käyttötarkoitusmuutoksissa valmistuneet asunnot, jotka puuttuvat Tilastokeskuksen luvuista. Lähde: Helsingin kaupunginkanslia.