Vaihtuva teema: Työmarkkinat Helsingin seudulla

Työllisten määrä ja tehdyt työtunnit ovat kasvaneet nopeasti – työllisyysaste on noussut eniten yli 60-vuotiailla.

Työlliset ja työtunnit kasvaneet

Työllisyys on kasvanut Helsingin seudulla nopeasti, vuosina 2016–2018 keskimäärin 1,7 % vuodessa. Tämä on kompensoinut aikaisempien taantumavuosien heikkoa työllisyyskehitystä. Tehtyjen työtuntien määrä on kasvanut vielä vahvemmin kuin työllisyys.   Työvoiman kysynnän nopeaan kasvuun on reagoitu seudun yrityksissä lisäämällä työtuntipanosta työntekijää kohti.

Työttömyys vähentynyt

Helsingin seudun työikäinen (15–64-v.) väestö kasvoi 10 300 hengellä vuodesta 2017 vuoteen 2018. Työttömien määrä väheni 3 500:lla ja työvoiman ulkopuolella oleva työikäinen väestö supistui 4 000 hengellä. Vastaavasti työlliseen työvoimaan kuuluvien määrä kasvoi peräti 17 900 henkeä, enemmän kuin koskaan aikaisemmin 2000-luvulla. Helsingin seudun työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli viime vuonna 7,1 %, prosenttiyksikön vähemmän kuin vuonna 2015, jolloin se oli vuosikymmenen korkeimmalla tasolla.

Työsuhteet ovat pääasiassa jatkuvia ja kokoaikaisia

Helsingin seudun palkansaajista 86 % oli työssä jatkuvassa työsuhteessa vuonna 2018. Osuus on laskenut hieman kuluvan vuosikymmenen aikana. Miehillä jatkuvat työsuhteet ovat selvästi yleisempiä kuin naisilla, ja ero on kasvanut viime vuosina. Palkansaajista 14 % teki viime vuonna osa-aikatyötä. Osuus on pysynyt vakaana 2010-luvulla. Osa-aikatyötä tekevien naisten osuus kääntyi laskuun vuonna 2018. Osuus oli naisilla edelleen 7,5 %-yksikköä korkeampi kuin miehillä.

Työllisyysaste nousi eniten yli 60-vuotiailla

Helsingin seudun työllisyysaste (työllisten osuus 15–64-vuotaasta väestöstä) nousi 74,2 %:iin vuonna 2018. Luku on 1,8 %-yksikköä korkeampi kuin vuonna 2015. Korkeimmat työllisyysasteet – yli 85 % – ovat 40–54-vuotiaiden ikäryhmissä. Työllisyysaste nousi eniten 60–64-vuotiailla, 7 %-yksikköä. Myös 45–49-vuotiaiden työllisyys parani 4 %-yksikköä. Alle 35-vuotiaiden ikäryhmissä työllisyysaste nousi jonkin verran, mutta 35–44-vuotiailla laski hieman.

 

Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus, Helsingin seudun tiedot.