Vaihtuva teema: Liikenne Helsingin seudulla

Joukkoliikenteen matkustajamäärät romahtivat Helsingin seudulla vuonna 2020. Myös ajoneuvoliikenne väheni ja sen seurauksena liikenteen sujuvuus pääteillä ja katuverkossa parani. Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla henkilöliikenne supistui murto-osaan edellisten vuosien tasosta.

Liikenteen volyymi Helsingin seudulla on yhteydessä talouden ja väestön kasvuun. Joukkoliikenteen matkustajamäärä lisääntyi nopeammin kuin väestö viime vuosikymmenen jälkipuolella. Ajoneuvoliikenne kasvoi hitaammin kuin joukkoliikenne. Koronaepidemia vaikutti erittäin voimakkaasti henkilöliikenteeseen maaliskuusta 2020 alkaen. Helsingin seudun joukkoliikenteen matkustajamäärä väheni viime vuonna 36 % vuoden 2019 ennätykselliseen tasoon verrattuna. Ajoneuvoliikenteen volyymi Uudenmaan teillä supistui yli kymmenyksellä. Tuotannon ja työllisyyden heikentyminen vähensi liikkumista, mutta erityisen paljon siihen vaikuttivat poikkeusolojen rajoitukset sekä etätyön ja -opiskelun yleistyminen.

Joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvua viime vuosikymmen lopulla vauhdittivat väestön, työpaikkojen ja tuotannon kasvun lisäksi merkittävien uusien raideyhteyksien käyttöönotto. Kehäradan liikenne käynnistyi vuonna 2015 ja Länsimetron liikenne vuoden 2017 lopulla. Metron ja lähijunien osuus joukkoliikenteestä kasvoi ja erityisesti bussien osuus pieneni.

Kaukoliikenne kasvoi voimakkaasti varsinkin lentoliikenteessä 2010-luvun jälkipuolella. Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulki ennätysmäärä matkustajia vuonna 2019, lähes 22 miljoonaa. Matkustajamäärät laskivat vuoden 2020 poikkeusoloissa dramaattisesti: Helsinki-Vantaan lentoasemalla yli 75 % ja Helsingin satamassa lähes 60 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Moottoriajoneuvoliikenteen ruuhkautumista esiintyy Helsingin seudulla ajoittain. Kansainvälisellä TomTom-liikennesivustolla julkaistaan tietoja ruuhkaisuusindikaattorista, joka kuvaa liikenneruuhkien aiheuttamaa matka-ajan keskimääräistä pidentymää suhteessa ruuhkattomaan liikenteeseen. Helsingin seudulla liikenteen hidastuminen on voimakkainta työpäivinä aamulla kello 8–9 ja iltapäivällä 16–17, jolloin matka-ajan hidastuma oli keskimäärin 38 % vuonna 2019. Näiden aikojen välillä hidastumat ovat selvästi pienempiä. Vuonna 2020 liikenteen sujuvuus parani merkittävästi ajoneuvoliikenteen määrän supistuessa koronaepidemian aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Euroopan kaupunkien välisen vertailun mukaan Helsinki oli maanosan 191. ruuhkaisin kaupunki vuonna 2019. Vertailu kattaa 239 suurta ja keskisuurta Euroopan kaupunkia. Helsinki oli selvästi vähemmän ruuhkainen kuin Tukholma (100. ruuhkaisin), Oslo (151.) tai Kööpenhamina (159.). Ruuhkaisimmat kaupungit olivat Itä-Euroopan miljoonakaupunkeja, kärjessä Moskova, Istanbul ja Kiova.

Tietolähteet: Liikennevirasto: tieliikenne valta- ja kantateillä. HSL: Joukkoliikenteen matkustajat HSL-alueella. Finnavia: Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajaliikenne. Helsingin Satama: Helsingin Sataman matkustajaliikenne. TomTom Traffic Index: https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/.