Vaihtuva teema: Liikenne Helsingin seudulla

Liikenteen volyymi Helsingin seudulla seuraa talouden suhdanteita. Joukkoliikenne on viime vuosina kasvanut nopeammin kuin autoliikenne. Sekä lentomatkustajien että laivamatkustajien määrät saavuttivat ennätyksen vuonna 2017.

Liikenteen volyymi on Helsingin seudulla sidoksissa talouden kehitykseen. Erityisesti autoliikenteen muutokset seuraavat seudun tuotannon ja työllisyyden kehitystä. Pääteillä liikkuvien autojen määrä väheni talouden taantuman alkaessa vuonna 2008, ja autoliikenteen kasvu oli sen jälkeen hidasta vuoteen 2014 asti. Talouden kääntyessä Helsingin seudulla selvään nousuun vuonna 2015 myös autoliikenteen kasvu kiihtyi. Sen sijaan joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat Helsingin seudulla vahvasti myös taantumavuosina, mutta vuodesta 2015 alkaen kasvu on kiihtynyt entisestään. Joukkoliikenne kasvoi 2 % ja autoliikenne prosentin vuodessa jaksolla 2007–2017.

vt1

Henkilöliikenteeseen painottuvan kevyiden ajoneuvojen ja tavarankuljetusta hoitavien raskaiden ajoneuvojen liikennemäärien muutokset poikkeavat toisistaan. Raskaiden ajoneuvojen liikenne väheni vuosina 2013–2015 ja kääntyi nousuun vasta 2016. Kuluvan vuoden alkupuolella (tammi–heinäkuu) volyymi kääntyi uudelleen laskuun. Kevyiden ajoneuvojen liikenne on kasvanut tasaisemmin ja keskimäärin nopeammin.

vt2

Joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvua ovat vauhdittaneet väestön ja työllisyyden kasvun lisäksi merkittävien raideliikenneinvestointien valmistuminen. Lähijunien osuus HSL-alueen matkustajista kasvoi vuonna 2015 käyttöön otetun Kehäradan vaikutuksesta. Länsimetron liikennöinnin aloittaminen marraskuussa 2017 nosti metrolla matkustavien määrää. Vastaavasti bussien osuus matkustajista on supistunut. Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat 2 % vuonna 2017 ja 4,2 % vuoden 2018 alkupuolella edellisvuoteen verrattuna.

vt3

Myös kaukoliikenne on kasvanut voimakkaasti useita vuosia erityisesti lento- ja laivaliikenteessä. Sekä lentomatkustajien että laivamatkustajien määrät nousivat uusiin ennätyksiin vuonna 2017. Helsinki-Vantaan kautta kulki 18,9 miljoonaa matkustajaa ja Helsingin sataman reittiliikenteen matkustajamäärä ylti 11,8 miljoonaan. Vuoden 2018 alkupuolella (tammi–heinäkuu) Helsinki-Vantaan matkustajamäärä kasvoi 12 %, mutta Helsingin satamassa reittiliikenteen matkustajat vähenivät 2 % edellisvuodesta.

 vt4

Tietolähteet:

Liikennevirasto: tieliikenne valta- ja kantateillä.

HSL: Joukkoliikenteen matkustajat HSL-alueella.

Finnavia: Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajaliikenne.

Helsingin Satama: Helsingin Sataman matkustajaliikenne.