Vaihtuva teema: Asuntotuotanto Helsingin seudulla

Helsingin seudun asuntotuotannon volyymi pysyi vuonna 2021 edellisen vuoden tasolla. Sen sijaan toimitilarakentaminen on hiljentynyt viime vuosikymmenen loppuvuosien tasoon verrattuna.

Helsingin seudulla valmistui lähes 18 000 asuntoa vuoden pituisella jaksolla lokakuusta 2020 syyskuuhun 2021. Määrä nousi hieman edellisvuodesta, mutta ei yltänyt vuoden 2019 huipputasoon. Asuinrakennusten kerrosalalla mitattuna valmistuneiden asuinrakennusten volyymi on pysynyt vakaana kolmen vuoden ajan, noin 1,4 miljoonan kerrosneliömetrin vuositasolla.

Asuinrakennusten rakennuslupien ja aloitusten kerrosala kääntyi uudelleen nousuun vuonna 2020. Viimeksi kuluneen vuoden aikana asuinrakennusten aloituksia kertyi poikkeuksellisen paljon, 1,8 miljoonaa kerrosneliömetriä. Sen sijaan toimitilarakentamisen (muu kuin asuinrakentaminen) lupien, aloitusten ja valmistuneiden rakennusten volyymi oli laskusuunnassa vuonna 2021.

Valmistuneiden asuntojen määrä kasvoi tuntuvasti edellisvuodesta Espoossa, jossa valmistui yli 5 000 asuntoa. Helsingissä ja KUUMA-seudulla tuotanto laski hieman viime vuoteen 2020 verrattuna. Vantaalla määrä on supistunut kahden-kolmen vuoden takaisista huippulukemista. Helsingin seudulla valmistuneiden asuntojen määrä on varsin suuri suhteessa valmistuneeseen asuinpinta-alaan, sillä uusien asuntojen keskikoko on pienentynyt 10 vuodessa merkittävästi. Uudessa asunnossa oli keskimäärin 57 huoneistoneliömetriä vuonna 2021, kun keskiarvo vuonna 2011 oli 79 neliömetriä. Taustalla on mm. omakotitalojen osuuden supistuminen valmistuneista asunnoista viime vuosikymmenellä.

Toimitilarakentaminen (sisältäen muun kuin asuinrakentamisen) oli Helsingin seudulla huipputasolla vuosina 2016–2018, jolloin valmistui enimmillään yli 1,2 miljoonaan kerrosneliömetriä vuodessa. Siihen verrattuna viimeksi kuluneen vuoden volyymi, vajaa 750 000 kerrosneliömetriä valmistunutta kerrosalaa, on alhainen. Toimitilarakentamisen vuosittaiset vaihtelut ovat suuria, koska siihen vaikuttaa huomattavasti suurten yksittäisten kohteiden valmistumisen ajoittuminen.

Toimitilarakentamisen volyymista vuosina 2015–2020 yli 40 % koostui logistiikkaan liittyvistä rakennuksista ja neljännes liike- ja toimistorakennuksista. Yhteiskunnallisten palveluiden rakennusten osuus oli viidennes. Teollisuusrakennusten volyymi oli alle kymmenys.

 

Tietolähde: Tilastokeskus, rakennus- ja asuntotuotantotilasto.

Vuoden 2021 tiedot perustuvat jakson 10/2020–09/2021 ennakkotietoihin.