Toimialojen vertailu

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun liiketoiminnan kasvu edellisvuodesta jatkui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä.

Yritysten liikevaihto ja palkkasumma

Talouden aktiivisuuden eroja toimialojen välillä verrataan oheisissa kuvioissa käyttäen indikaattoreina liikevaihtoa ja palkkasummaa (rahoitustoiminnassa ei liikevaihtoa). Muutokset esitetään nimellisinä poistamatta inflaation vaikutusta.

Helsingin seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi ennakkoarvion mukaan kuluvan vuoden toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 6 %. Kuluttajahinnat nousivat vuoden takaiseen nähden huhti–kesäkuussa 0,9 %, tukkuhinnat 4,9 %, teollisuuden tuottajahinnat 5 % ja rakennuskustannukset 2,2 %.

Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta vuoden toisella neljänneksellä kaikilla päätoimialoilla. Liikevaihdon kasvu oli huhti–kesäkuussa voimakkainta liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto kasvoi lähes 9 % vuoden takaisesta. Liikevaihdon kasvu oli vahvaa myös majoitus- ja ravitsemistoiminnassa.

Myös yritysten yhteenlasketun palkkasumman kasvu vuoden takaisesta jatkui. Palkkasumma kasvoi selvästi edellisvuodesta kaikilla päätoimialoilla. Vuoden takaiseen verrattuna yhteenlasketun palkkasumman kasvua oli vuoden toisella neljänneksellä 6 %. Päätoimialoista kasvu oli voimakkainta majoitus- ja ravitsemistoiminnassa.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 12 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2013. Myös seudun yritysten palkkasumma on kasvanut lähes 12 % vertailuvuoden tasosta. Kuluttajahinnat ovat nousseet reilut 2 % vuoteen 2013 verrattuna. Liikevaihto on kasvanut vertailuvuoden tasoon nähden eniten rakentamisessa sekä informaatio- ja viestintäalalla. Teollisuuden, kaupan sekä kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon kehitys on ollut muiden toimialojen kehitystä selvästi heikompaa.

 

tv1

tv2

 

Henkilöstömäärä päätoimialoilla

Henkilöstömäärä-indikaattori kuvaa Helsingin seudulla toimivissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa tehtyjen henkilötyövuosien määrää.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli huhti–kesäkuussa noin 5 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Henkilöstömäärä kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Henkilöstömäärän kasvu oli voimakkainta rahoitusalalla, jossa kasvua kertyi reilut 8 %.

Seudulla toimivien yritysten henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 7 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2013. Henkilöstömäärän kasvua on ollut vertailuvuoden tasoon nähden eniten liike-elämän palveluissa. Teollisuudessa sekä kaupan alalla henkilöstömäärä on alle vertailuvuoden tason.

 

tv3

tv4