Toimialojen vertailu

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun liiketoiminnan kasvu edellisvuodesta jatkui kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä.

Yritysten liikevaihto ja palkkasumma

Talouden aktiivisuuden eroja toimialojen välillä verrataan oheisissa kuvioissa käyttäen indikaattoreina liikevaihtoa ja palkkasummaa (rahoitustoiminnassa ei liikevaihtoa). Muutokset esitetään nimellisinä poistamatta inflaation vaikutusta.

Helsingin seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi ennakkoarvion mukaan kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 7 %. Kuluttajahinnat nousivat vuoden takaiseen nähden heinä–syyskuussa 1,3 %, tukkuhinnat 6,1 %, teollisuuden tuottajahinnat 6,3 % ja rakennuskustannukset 2,7 %.

Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta vuoden kolmannella neljänneksellä lähes kaikilla päätoimialoilla. Liikevaihdon kasvu oli heinä–syyskuussa voimakkainta liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto kasvoi reilut 8 % vuoden takaisesta. Liikevaihto kasvoi lähes saman verran myös majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä rakentamisessa.

Myös yritysten yhteenlasketun palkkasumman kasvu vuoden takaisesta jatkui. Palkkasumma kasvoi selvästi edellisvuodesta kaikilla päätoimialoilla. Vuoden takaiseen verrattuna yhteenlasketun palkkasumman kasvua oli vuoden kolmannella neljänneksellä vajaat 6 %. Päätoimialoista kasvu oli voimakkainta rakentamisessa, informaatio- ja viestintäalalla sekä liike-elämän palveluissa.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 14 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2013. Seudun yritysten palkkasumma on kasvanut 13 % vertailuvuoden tasosta. Kuluttajahinnat ovat nousseet noin 3 % vuoteen 2013 verrattuna. Liikevaihto on kasvanut vertailuvuoden tasoon nähden eniten rakentamisessa sekä informaatio- ja viestintäalalla. Teollisuuden, kaupan sekä kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon kehitys on ollut keskimääräistä kehitystä heikompaa.

 

tv1

tv2

 

Henkilöstömäärä päätoimialoilla

Henkilöstömäärä-indikaattori kuvaa Helsingin seudulla toimivissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa tehtyjen henkilötyövuosien määrää.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli heinä–syyskuussa 5 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Henkilöstömäärä kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Henkilöstömäärän kasvu oli voimakkainta informaatio- ja viestintäalalla, jossa kasvua kertyi reilut 8 %.

Seudulla toimivien yritysten henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 9 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2013. Henkilöstömäärän kasvua on ollut vertailuvuoden tasoon nähden eniten liike-elämän palveluissa. Kaupan alalla henkilöstömäärä on alle vertailuvuoden tason.

 

tv3

tv4