Toimialojen vertailu

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto ja henkilöstömäärä laskivat edelleen selvästi edellisvuoteen verrattuna vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä.

Yritysten liikevaihto ja palkkasumma

Talouden aktiivisuuden eroja toimialojen välillä verrataan oheisissa kuvioissa käyttäen indikaattoreina liikevaihtoa ja palkkasummaa (rahoitustoiminnassa ei liikevaihtoa). Muutokset esitetään nimellisinä poistamatta inflaation vaikutusta.

Helsingin seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto laski ennakkoarvion mukaan vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 5 %. Edellisellä neljänneksellä liikevaihto laski 6 %. Kuluttajahinnat nousivat vuoden takaiseen nähden 0,2 %. Rakennuskustannukset laskivat loka–joulukuussa 0,4 %, tukkuhinnat 2,8 % ja teollisuuden tuottajahinnat 4,3 % edellisvuodesta.

Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta vuoden viimeisellä neljänneksellä selvästi ainoastaan informaatio- ja viestintäalalla. Liikevaihdon laskua oli eniten majoitus- ja ravitsemisalalla sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa. Liikevaihto laski edelleen voimakkaasti myös kotitalouksien palveluissa.

Yritysten yhteenlaskettu palkkasumma pysyi edellisvuoteen verrattuna vuoden viimeisellä neljänneksellä lähes ennallaan. Päätoimialoista palkkasumma kasvoi selvästi informaatio- ja viestintäalalla sekä kotitalouksien palveluissa. Palkkasumma laski vuoden takaiseen verrattuna edelleen jyrkästi kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 11 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016. Seudun yritysten palkkasumma on kasvanut 14 % vertailuvuoden tasosta. Kuluttajahinnat ovat nousseet 3 % vuoteen 2016 verrattuna. Liikevaihto on kasvanut vertailuvuoden tasoon nähden eniten rakentamisessa. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä kotitalouksien palveluiden liikevaihto on selvästi alle vuoden 2016 tason.

 

 

 

Henkilöstömäärä päätoimialoilla

Henkilöstömäärä-indikaattori kuvaa Helsingin seudulla toimivissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa tehtyjen henkilötyövuosien määrää.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli loka–joulukuussa 3 % edellisvuotta alemmalla tasolla. Henkilöstömäärä laski informaatio- ja viestintäalaa lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla. Henkilöstömäärä laski eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, jossa laskua vuoden takaisesta oli 18 %.

Seudulla toimivien yritysten henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 4 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016. Henkilöstömäärän kasvua on ollut vertailuvuoden tasoon nähden keskimääräistä enemmän rakentamisessa, liike-elämän palveluissa, rahoituksessa sekä informaatio- ja viestintäalalla.