Toimialojen vertailu

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun liiketoiminnan kasvu edellisvuodesta jatkui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Yritysten liikevaihto ja palkkasumma

Talouden aktiivisuuden eroja toimialojen välillä verrataan oheisissa kuvioissa käyttäen indikaattoreina liikevaihtoa ja palkkasummaa (rahoitustoiminnassa ei liikevaihtoa). Muutokset esitetään nimellisinä poistamatta inflaation vaikutusta.

Helsingin seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi ennakkoarvion mukaan viime vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna noin 7 %. Kuluttajahinnat nousivat vuoden takaiseen nähden loka–joulukuussa 1,3 %, tukkuhinnat 4,6 %, teollisuuden tuottajahinnat 4,8 % ja rakennuskustannukset 2,5 %.

Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta vuoden viimeisellä neljänneksellä lähes kaikilla päätoimialoilla. Liikevaihdon kasvu edellisvuodesta oli loka–joulukuussa voimakkainta teollisuudessa, jossa liikevaihto kasvoi 10 % vuoden takaiseen nähden. Liikevaihto kasvoi vahvasti lisäksi rakentamisessa ja liike-elämän palveluissa.

Myös yritysten yhteenlasketun palkkasumman kasvu vuoden takaisesta jatkui. Palkkasumma kasvoi selvästi edellisvuodesta kaikilla päätoimialoilla. Vuoden takaiseen verrattuna yhteenlasketun palkkasumman kasvua oli vuoden viimeisellä neljänneksellä vajaat 6 %. Päätoimialoista kasvu oli voimakkainta informaatio- ja viestintäalalla, liike-elämän palveluissa, rahoitusalalla sekä rakentamisessa.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 15 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2014. Seudun yritysten palkkasumma on kasvanut 13 % vertailuvuoden tasosta. Kuluttajahinnat ovat nousseet 2 % vuoteen 2014 verrattuna. Liikevaihto on kasvanut vertailuvuoden tasoon nähden eniten rakentamisessa. Kaupan sekä kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon kehitys on ollut vuoden 2014 tasoon nähden keskimääräistä heikompaa.

Henkilöstömäärä päätoimialoilla

Henkilöstömäärä-indikaattori kuvaa Helsingin seudulla toimivissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa tehtyjen henkilötyövuosien määrää.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli loka–joulukuussa noin 4 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Henkilöstömäärä kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Henkilöstömäärän kasvu oli voimakkainta informaatio- ja viestintäalalla, jossa kasvua kertyi reilut 8 %.

Seudulla toimivien yritysten henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 9 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2014. Henkilöstömäärän kasvua on ollut vertailuvuoden tasoon nähden eniten liike-elämän palveluissa. Kaupan alalla henkilöstömäärä on alle vertailuvuoden tason.