Toimialojen vertailu

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto ja henkilöstömäärä laskivat edelleen selvästi edellisvuoteen verrattuna vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

Yritysten liikevaihto ja palkkasumma

Talouden aktiivisuuden eroja toimialojen välillä verrataan oheisissa kuvioissa käyttäen indikaattoreina liikevaihtoa ja palkkasummaa (rahoitustoiminnassa ei liikevaihtoa). Muutokset esitetään nimellisinä poistamatta inflaation vaikutusta.

Helsingin seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto laski ennakkoarvion mukaan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 3 %. Edellisellä neljänneksellä liikevaihto laski noin 4 %. Kuluttajahinnat nousivat vuoden takaiseen nähden 1,1 %, rakennuskustannukset 1,0 %, tukkuhinnat 2,4 % ja teollisuuden tuottajahinnat 2,6 %.

Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ainoastaan informaatio- ja viestintäalalla sekä teollisuudessa. Liikevaihdon laskua oli eniten majoitus- ja ravitsemisalalla, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä kotitalouksien palveluissa. Liikevaihto laski selvästi myös rakentamisessa.

Yritysten yhteenlaskettu palkkasumma pysyi edellisvuoteen verrattuna vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ennallaan. Päätoimialoista palkkasumma kasvoi selvästi informaatio- ja viestintäalalla, rahoituksessa ja teollisuudessa. Palkkasumma laski vuoden takaiseen verrattuna edelleen jyrkästi kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 11 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016. Seudun yritysten palkkasumma on kasvanut 13 % vertailuvuoden tasosta. Kuluttajahinnat ovat nousseet reilut 3 % vuoteen 2016 verrattuna. Liikevaihto on kasvanut vertailuvuoden tasoon nähden eniten teollisuudessa ja rakentamisessa. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä kotitalouksien palveluiden liikevaihto on selvästi alle vuoden 2016 tason.

 

 

 

 

Henkilöstömäärä päätoimialoilla

Henkilöstömäärä-indikaattori kuvaa Helsingin seudulla toimivissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa tehtyjen henkilötyövuosien määrää.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli tammi–maaliskuussa reilun prosentin edellisvuotta alemmalla tasolla. Henkilöstömäärä kasvoi informaatio- ja viestintäalalla, rahoituksessa ja teollisuudessa. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä kuljetuksen ja varastoinnin henkilöstömäärä laski edelleen jyrkästi.

Seudulla toimivien yritysten henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 4 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016. Henkilöstömäärän kasvua on ollut vertailuvuoden tasoon nähden keskimääräistä enemmän rakentamisessa, liike-elämän palveluissa, rahoituksessa sekä informaatio- ja viestintäalalla.