Toimialojen vertailu

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto ja henkilöstömäärä kääntyivät kasvuun edellisvuoteen verrattuna vuoden 2021 toisella neljänneksellä.

Yritysten liikevaihto ja palkkasumma

Talouden aktiivisuuden eroja toimialojen välillä verrataan oheisissa kuvioissa käyttäen indikaattoreina liikevaihtoa ja palkkasummaa (rahoitustoiminnassa ei liikevaihtoa). Muutokset esitetään nimellisinä poistamatta inflaation vaikutusta.

Helsingin seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto nousi ennakkoarvion mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 9 %. Edellisellä neljänneksellä liikevaihto laski prosentin. Kuluttajahinnat nousivat vuoden takaiseen nähden 2,1 %, rakennuskustannukset 3,1 %, tukkuhinnat 7,9 % ja teollisuuden tuottajahinnat 10,3 %.

Liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä selvästi edellisvuodesta rakentamista lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla. Liikevaihdon kasvua oli eniten majoitus- ja ravitsemisalalla, jossa liikevaihto nousi lähes kolmanneksen.

Yritysten yhteenlaskettu palkkasumma kääntyi edellisvuoteen verrattuna kasvuun vuoden toisella neljänneksellä. Palkkasumma kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Kasvu vuoden takaiseen verrattuna oli voimakkainta majoitus- ravitsemistoiminnassa.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 14 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016. Seudun yritysten palkkasumma on kasvanut 16 % vertailuvuoden tasosta. Kuluttajahinnat ovat nousseet 4 % vuoteen 2016 verrattuna. Liikevaihto on kasvanut vertailuvuoden tasoon nähden eniten teollisuudessa, rakentamisessa sekä informaatio- ja viestintäalalla. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä kotitalouksien palveluiden liikevaihto on selvästi alle vuoden 2016 tason..

 

 

 

Henkilöstömäärä päätoimialoilla

Henkilöstömäärä-indikaattori kuvaa Helsingin seudulla toimivissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa tehtyjen henkilötyövuosien määrää.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli huhti-kesäkuussa 7 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Henkilöstömäärä kasvoi voimakkaimmin kotitalouksien palveluissa. Rakentamisessa henkilöstömäärä pysyi suunnilleen vuoden taikaisella tasolla.

Seudulla toimivien yritysten henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 6 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016. Henkilöstömäärän kasvua on ollut vertailuvuoden tasoon nähden keskimääräistä enemmän informaatio- ja viestintäalalla, liike-elämän palveluissa, rahoituksessa sekä rakentamisessa.