Toimialojen vertailu

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto ja henkilöstömäärä kasvoivat edellisvuoteen verrattuna vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.

Yritysten liikevaihto ja palkkasumma

Talouden aktiivisuuden eroja toimialojen välillä verrataan oheisissa kuvioissa käyttäen indikaattoreina liikevaihtoa ja palkkasummaa (rahoitustoiminnassa ei liikevaihtoa). Muutokset esitetään nimellisinä poistamatta inflaation vaikutusta.

Helsingin seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto nousi ennakkoarvion mukaan vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 8 %.. Edellisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 12 %. Kuluttajahinnat nousivat vuoden takaiseen nähden 2,2 %, rakennuskustannukset 7,9 %, tukkuhinnat 10,7 % ja teollisuuden tuottajahinnat 16,5 %.

Liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä edellisvuodesta kaikilla päätoimialoilla. Liikevaihdon kasvua oli eniten teollisuudessa, jossa liikevaihto nousi arvion mukaan 12 %. Liikevaihto kasvoi arvion mukaan yli kymmenyksen myös informaatio- ja viestintäalalla.

Yritysten yhteenlasketun palkkasumman kasvu edellisvuodesta jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä. Palkkasumma kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Kasvu vuoden takaiseen verrattuna oli voimakkainta informaatio- ja viestintäalalla.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 16 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016. Seudun yritysten palkkasumma on kasvanut 18 % vertailuvuoden tasosta. Kuluttajahinnat ovat nousseet noin 5 % vuoteen 2016 verrattuna. Liikevaihto on kasvanut vertailuvuoden tasoon nähden eniten teollisuudessa, rakentamisessa sekä informaatio- ja viestintäalalla. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä kotitalouksien palveluiden liikevaihto on selvästi alle vuoden 2016 tason.

 

 

 

 

 

Henkilöstömäärä päätoimialoilla

Henkilöstömäärä-indikaattori kuvaa Helsingin seudulla toimivissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa tehtyjen henkilötyövuosien määrää.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli heinä-syyskuussa 6 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Henkilöstömäärä kasvoi kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä edellisvuodesta kaikilla päätoimialoilla. Kasvu oli voimakkainta informaatio- ja viestintäalalla.

Seudulla toimivien yritysten henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 7 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016. Henkilöstömäärän kasvua on ollut vertailuvuoden tasoon nähden keskimääräistä enemmän informaatio- ja viestintäalalla, liike-elämän palveluissa, rahoituksessa sekä rakentamisessa.