Palvelut kotitalouksille

Yksityiset koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys, muut palvelut

Kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, mutta palkkasumman ja henkilöstömäärän kasvu jatkui.

Kotitalouspalveluiden liikevaihdon trendin vahva kasvu hiipui viime vuoden lopussa. Ennakkoarvion mukaan trendi kasvoi hieman kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Valtakunnallisesti alan liikevaihdon trendin loiva kasvu jatkui. Kotitalouspalveluiden liikevaihto oli Helsingin seudulla heinä–syyskuussa arvion mukaan samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuodesta 2013 alan liikevaihto on kasvanut 28 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuodesta noin 3 %.

tol91

 

tol92

tol94

 

Alan palkkasumman trendin viime vuoden lopussa alkanut kasvu jatkui kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Edellisvuoteen verrattuna palkkasumman kasvua kertyi noin 7 %. Myös kotitalouspalveluiden henkilöstömäärän trendi kasvoi edelleen. Vuoden takaiseen verrattuna alan henkilöstömäärä oli heinä–syyskuussa vajaat 7 % korkeammalla tasolla. Vuoden 2013 tasoon nähden henkilöstömäärä on kasvanut 9 %. Alan palkkasumma on kasvanut 13 % vertailuvuoden tasosta.

Palveluja kotitalouksille tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin noin 76 400 työpaikkaa Helsingin seudulla.

 

tol93