Palvelut kotitalouksille

Yksityiset koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys, muut palvelut

Kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liikevaihto kääntyi taas kasvuun.

Kotitalouspalveluiden liikevaihdon trendin vahva kasvu notkahti viime vuoden alkupuolella, mutta trendi kääntyi taas kasvuun vuoden kolmannella neljänneksellä. Ennakkoarvion mukaan trendin kasvu jatkui vuoden lopussa. Alan liikevaihdon trendi kääntyi loivaan kasvuun myös valtakunnallisesti. Kotitalouspalveluiden liikevaihto oli Helsingin seudulla loka–joulukuussa arvion mukaan vajaan prosentin alemmalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuodesta 2014 alan liikevaihto on kasvanut viidenneksen. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuodesta 2 %.

Alan palkkasumman trendi kasvoi hienoisesti viime vuoden loppupuolella. Edellisvuoteen verrattuna palkkasumman kasvua kertyi noin 6 %. Myös kotitalouspalveluiden henkilöstömäärän trendin loiva kasvu jatkui. Vuoden takaiseen verrattuna alan henkilöstömäärä oli loka–joulukuussa 5 % korkeammalla tasolla. Vuoden 2014 tasoon nähden henkilöstömäärä on kasvanut 7 %. Alan palkkasumma on kasvanut 9 % vertailuvuoden tasosta.

Palveluja kotitalouksille tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin noin 76 000 työpaikkaa Helsingin seudulla.