Palvelut kotitalouksille

Yksityiset koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys, muut palvelut

Kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liiketoiminta kasvoi vuotta aiemmasta.

Kotitalouspalveluiden liikevaihdon trendin vuoden 2019 lopussa alkanut jyrkkä lasku tasaantui vuoden 2020 lopussa, mutta jatkui taas kuluvan vuoden alussa. Ennakkoarvion mukaan trendin lasku jatkui myös vuoden toisella neljänneksellä. Koko maassa alan liikevaihdon trendi kääntyi kasvuun. Kotitalouspalveluiden liikevaihto oli Helsingin seudulla vuoden 2021 toisella neljänneksellä arvion mukaan 11 % korkeammalla tasolla verrattuna edellisen vuoden poikkeuksellisen alhaiseen tasoon. Vuoden 2016 tasoon verrattuna liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana alalla keskimäärin 14 % alemmalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuodesta 4 %.

Alan palkkasumman trendin kasvu notkahti vuoden 2020 alkupuolella, mutta jatkui taas vuoden jälkipuoliskolla. Trendi nousi myös kuluvan vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä. Edellisvuoteen verrattuna palkkasumma kasvoi 11 %. Kotitalouspalveluiden henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui vuoden toisella neljänneksellä. Vuoden takaiseen verrattuna alan henkilöstömäärä oli huhti-kesäkuussa 9 % korkeammalla tasolla. Vuoden 2016 tasoon nähden palkkasumma on kasvanut 12 %. Alan henkilöstömäärä on kasvanut 4 % vertailuvuoden tasosta.

Palveluja kotitalouksille tuottavissa yrityksissä oli vuonna 2020 työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin noin 78 300 työpaikkaa Helsingin seudulla.