Palvelut kotitalouksille

Yksityiset koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys, muut palvelut

Kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liikevaihto laski edelleen edellisvuodesta.

Kotitalouspalveluiden liikevaihdon trendin vuoden 2019 lopussa alkanut jyrkkä lasku taittui vuoden 2020 lopussa ja ennakkoarvion mukaan trendi pysyi ennallaan kuluvan vuoden alussa. Alan liikevaihdon trendi pysyi ennallaan myös koko maassa. Kotitalouspalveluiden liikevaihto oli Helsingin seudulla vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä arvion mukaan 15 % alemmalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuoden 2016 tasoon verrattuna liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana alalla keskimäärin 16 % alemmalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuodesta reilut 3 %.

 

Alan palkkasumman trendin kasvu notkahti vuoden 2020 alkupuolella, mutta jatkui taas vuoden jälkipuoliskolla. Kuluvan vuoden alussa trendi pysyi suunnilleen samalla tasolla. Edellisvuoteen verrattuna palkkasumma supistui 2 %. Kotitalouspalveluiden henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden takaiseen verrattuna alan henkilöstömäärä oli tammi–maaliskuussa prosentin alemmalla tasolla. Vuoden 2016 tasoon nähden palkkasumma on kasvanut 8 %. Alan henkilöstömäärä on kasvanut prosentin vertailuvuoden tasosta.

Palveluja kotitalouksille tuottavissa yrityksissä oli vuonna 2020 työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin noin 78 300 työpaikkaa Helsingin seudulla.