Palvelut kotitalouksille

Yksityiset koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys, muut palvelut

Kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liikevaihdon trendi kääntyi laskuun, mutta palkkasumman ja henkilöstömäärän kasvu jatkui.

Kotitalouspalveluiden liikevaihdon trendin vahva kasvu taittui viime vuoden lopussa ja ennakkoarvion mukaan trendin lasku jatkui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Valtakunnallisesti alan liikevaihdon taso pysyi ennallaan. Kotitalouspalveluiden liikevaihto oli Helsingin seudulla huhti–kesäkuussa arvion mukaan puoli prosenttia korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuodesta 2013 alan liikevaihto on kasvanut 27 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuodesta reilut 2 %.

tol91

 

tol92

tol94

 

Alan palkkasumman trendin viime vuoden lopussa alkanut kasvu jatkui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Edellisvuoteen verrattuna palkkasumman kasvua kertyi noin 6 %. Myös kotitalouspalveluiden henkilöstömäärän trendi kasvoi edelleen. Vuoden takaiseen verrattuna alan henkilöstömäärä oli vuoden toisella neljänneksellä 5 % korkeammalla tasolla. Vuoden 2013 tasoon nähden henkilöstömäärä on kasvanut 7 %. Alan palkkasumma on kasvanut reilun kymmenyksen vertailuvuoden tasosta.

Palveluja kotitalouksille tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin noin 76 400 työpaikkaa Helsingin seudulla.

 

tol93