Palvelut kotitalouksille

Yksityiset koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys, muut palvelut

Kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten henkilöstömäärä ja palkkasumma kasvoivat selvästi vuotta aiemmasta.

Kotitalouspalveluiden liikevaihdon trendin viime vuoden lopussa alkanut kasvu jatkui ennakkoarvion mukaan kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Alan liikevaihdon trendi kasvoi myös koko maassa. Kotitalouspalveluiden liikevaihto oli Helsingin seudulla vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä arvion mukaan prosentin korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2016 tasoon verrattuna liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana alalla keskimäärin 12 % alemmalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuodesta noin 5 %.

Alan palkkasumman trendin kasvu jatkui kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Edellisvuoteen verrattuna palkkasumma kasvoi 8 %. Myös kotitalouspalveluiden henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui heinä-syyskuussa. Vuoden takaiseen verrattuna alan henkilöstömäärä oli vuoden kolmannella neljänneksellä 7 % korkeammalla tasolla. Vuoden 2016 tasoon nähden palkkasumma on kasvanut 14 %. Alan henkilöstömäärä on kasvanut 5 % vertailuvuoden tasosta.

Palveluja kotitalouksille tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin noin 81 700 työpaikkaa Helsingin seudulla.