Palvelut kotitalouksille

Yksityiset koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys, muut palvelut

Kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liikevaihdon trendin lasku taittui.

Kotitalouspalveluiden liikevaihdon trendin vuoden 2019 lopussa alkanut jyrkkä lasku jatkui vuoden 2020 heinä–syyskuussa, mutta taittui ennakkoarvion mukaan vuoden lopussa. Alan liikevaihdon trendin lasku taittui myös koko maassa. Kotitalouspalveluiden liikevaihto oli Helsingin seudulla vuoden viimeisellä neljänneksellä arvion mukaan 16 % alemmalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuoden 2016 tasoon verrattuna liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana alalla keskimäärin 12 % alemmalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuodesta 3 %.

 

 

 

Alan palkkasumman trendin kasvu notkahti vuoden 2020 alussa, mutta jatkui taas vuoden loppupuolella. Edellisvuoteen verrattuna palkkasumma oli 3 % korkeammalla tasolla. Myös kotitalouspalveluiden henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui. Vuoden takaiseen verrattuna alan henkilöstömäärä oli loka–joulukuussa 2 % alemmalla tasolla. Vuoden 2016 tasoon nähden henkilöstömäärä on kasvanut noin prosentin. Alan palkkasumma on kasvanut 9 % vertailuvuoden tasosta.

Palveluja kotitalouksille tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin noin 78 300 työpaikkaa Helsingin seudulla.