Teollisuus

Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, vesi- ja jätevesihuolto, jäte- ja ympäristöhuolto, kaivostoiminta

Teollisuusyritysten liikevaihdon trendi kääntyi kasvuun.

Helsingin seudulla toimivien teollisuusyritysten liikevaihdon trendin vahva kasvu tasaantui vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä ja trendi kääntyi laskuun vuoden 2020 alussa. Alan liikevaihdon trendi kääntyi kuitenkin kasvuun vuoden kolmannella neljänneksellä ja ennakkoarvion mukaan trendi nousi myös loka–joulukuussa. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna liikevaihto oli arvion mukaan vuoden lopussa samalla tasolla. Teollisuusyritysten liikevaihdon trendi kääntyi kasvuun myös valtakunnallisesti. Teollisuuden tuottajahintojen taso nousi hieman vuoden viimeisellä neljänneksellä. Edellisvuoteen nähden tuottajahinnat olivat loka–joulukuussa 4 % alemmalla tasolla. Helsingin seudun teollisuuden liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 26 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016. Samana aikana teollisuuden tuottajahintojen taso on noussut 4 %.

 

 

 

Teollisuuden henkilöstömäärän trendi kasvoi loivasti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Edellisvuoteen verrattuna teollisuusyritysten henkilöstömäärä oli loka–joulukuussa 2 % alemmalla tasolla. Myös alan palkkasumman trendi kääntyi kasvuun. Edellisvuodesta palkkasumma nousi vuoden lopussa prosentin. Helsingin seudun teollisuusyritysten henkilöstömäärä on vuoteen 2016 verrattuna 2 % ja palkkasumma 7 % korkeammalla tasolla.

Helsingin seudun teollisuusyrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 71 900 työpaikkaa.