Teollisuus

Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, vesi- ja jätevesihuolto, jäte- ja ympäristöhuolto, kaivostoiminta

Teollisuusyritysten liikevaihdon trendi kasvoi edelleen.

Helsingin seudulla toimivien teollisuusyritysten liikevaihdon trendin viime vuoden alussa alkanut vahva kasvu jatkui ennakkoarvion mukaan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna liikevaihto oli arvion mukaan loka–joulukuussa 10 % korkeammalla tasolla. Alan liikevaihdon trendin kasvu jatkui myös valtakunnallisesti. Teollisuuden liikevaihtoa nosti tuottajahintojen kasvu. Edellisvuoteen nähden teollisuuden tuottajahinnat kasvoivat loka–joulukuussa vajaat 5 %. Helsingin seudun teollisuuden liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin 16 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2014. Samana aikana teollisuuden tuottajahintojen taso on noussut reilut 4 %.

Teollisuuden henkilöstömäärän trendin kasvu tasaantui viime vuoden kolmannella neljänneksellä ja henkilöstömäärän trendi pysyi ennallaan myös vuoden lopussa. Edellisvuoteen verrattuna teollisuusyritysten henkilöstömäärä oli loka–joulukuussa 4 % korkeammalla tasolla. Myös alan palkkasumman trendi pysyi ennallaan. Vuoden viimeisellä neljänneksellä palkkasumman kasvua kertyi 4 % edellisvuodesta. Vuoteen 2014 verrattuna Helsingin seudun teollisuusyritysten henkilöstömäärä on 3 % korkeammalla tasolla. Alan palkkasumma on kasvanut vertailuvuodesta noin 5 %.

Helsingin seudun teollisuusyrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 73 300 työpaikkaa.