Teollisuus

Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, vesi- ja jätevesihuolto, jäte- ja ympäristöhuolto, kaivostoiminta

Teollisuusyritysten liiketoiminnan kasvu jatkui.

Helsingin seudulla toimivien teollisuusyritysten liikevaihdon trendin kasvu jatkui vuoden 2020 alkupuolen notkahduksen jälkeen viime vuoden loppupuolella ja kuluvan vuoden alussa. Trendi kasvoi ennakkoarvion mukaan edelleen huhti-kesäkuussa. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna liikevaihto oli arvion mukaan vuoden toisella neljänneksellä 5 % korkeammalla tasolla. Teollisuusyritysten liikevaihdon trendin kasvu jatkui myös valtakunnallisesti. Teollisuuden tuottajahinnat nousivat selvästi huhti-kesäkuussa. Edellisvuoteen nähden tuottajahinnat olivat vuoden toisella neljänneksellä noin 10 % korkeammalla tasolla. Helsingin seudun teollisuuden liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 30 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016. Samana aikana teollisuuden tuottajahintojen taso on noussut 8 %.

Teollisuuden henkilöstömäärän ja palkkasumman trendien kasvu jatkui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Edellisvuoteen verrattuna teollisuusyritysten henkilöstömäärä oli huhti-kesäkuussa 7 % korkeammalla tasolla. Alan palkkasumma nousi edellisvuodesta 10 %. Helsingin seudun teollisuusyritysten henkilöstömäärä on vuoteen 2016 verrattuna 4 % ja palkkasumma11 % korkeammalla tasolla.

Helsingin seudun teollisuusyrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2020 noin 71 900 työpaikkaa.