Teollisuus

Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, vesi- ja jätevesihuolto, jäte- ja ympäristöhuolto, kaivostoiminta

Teollisuusyritysten liikevaihdon trendin kasvu jatkui.

Helsingin seudulla toimivien teollisuusyritysten liikevaihdon trendin viime vuoden lopussa alkanut kasvu jatkui ennakkoarvion mukaan kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna liikevaihto oli arvion mukaan heinä–syyskuussa 7 % korkeammalla tasolla. Alan liikevaihdon trendin kasvu jatkui myös valtakunnallisesti. Teollisuuden liikevaihtoa nosti tuottajahintojen kasvu. Edellisvuoteen nähden teollisuuden tuottajahinnat kasvoivat heinä–syyskuussa 6 %. Helsingin seudun teollisuuden liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 11 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2013. Samana aikana teollisuuden tuottajahintojen taso on noussut 2 %.

tol11

 

tol12

 

 

tol14

 

Teollisuuden henkilöstömäärän trendi kääntyi viime vuoden loppupuolella kasvuun ja trendin kasvu jatkui myös kuluvan vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden kolmannella neljänneksellä henkilöstömäärän trendin kasvu kuitenkin tasaantui. Edellisvuoteen verrattuna teollisuusyritysten henkilöstömäärä oli heinä–syyskuussa vajaat 3 % korkeammalla tasolla. Myös alan palkkasumman trendi pysyi ennallaan. Vuoden kolmannella neljänneksellä palkkasumman kasvua kertyi noin 2 %. Vuoteen 2013 verrattuna Helsingin seudun teollisuusyritysten henkilöstömäärä on samalla tasolla. Alan palkkasumma on kasvanut vertailuvuodesta 3 %.

Helsingin seudun teollisuusyrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 74 300 työpaikkaa.

tol13