Teollisuus

Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, vesi- ja jätevesihuolto, jäte- ja ympäristöhuolto, kaivostoiminta

Teollisuusyritysten liiketoiminta kasvoi edellisvuodesta kuluvan vuoden huhti–kesäkuussa.

Helsingin seudulla toimivien teollisuusyritysten liikevaihdon trendin viime vuoden lopussa alkanut kasvu jatkui ennakkoarvion mukaan kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna liikevaihto oli arvion mukaan huhti–kesäkuussa 5 % korkeammalla tasolla. Alan liikevaihdon trendin kasvu jatkui myös valtakunnallisesti. Teollisuuden liikevaihtoa nosti tuottajahintojen kasvu. Edellisvuoteen nähden teollisuuden tuottajahinnat kasvoivat huhti–kesäkuussa 5 %. Helsingin seudun teollisuuden liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 9 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2013. Samana aikana teollisuuden tuottajahintojen taso on noussut vajaan prosentin.

tol11

 

tol12

 

 

tol14

 

Teollisuuden henkilöstömäärän trendi kääntyi viime vuoden loppupuolella kasvuun ja trendin kasvu jatkui myös kuluvan vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden takaiseen verrattuna teollisuusyritysten henkilöstömäärä oli huhti–kesäkuussa vajaat 5 % korkeammalla tasolla. Myös alan palkkasumman trendin kasvu jatkui. Vuoden toisella neljänneksellä palkkasumman kasvua kertyi noin 3 %. Vuodesta 2013 Helsingin seudun teollisuusyritysten henkilöstömäärä on laskenut 2 %. Alan palkkasumma on vertailuvuotta 2 % korkeammalla tasolla.

Helsingin seudun teollisuusyrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 74 800 työpaikkaa.

tol13