Suhdannekuva

Helsingin seudun tuotannon kasvu edellisvuoteen verrattuna jatkui kuluvan vuoden heinä-syyskuussa. Myös seudun henkilöstömäärä kasvoi edelleen. Tämän katsauksen uusimmat tiedot ovat vuoden 2021 kolmannelta neljännekseltä.

Helsingin seudun tuotannon trendin vuoden 2020 lopussa alkanut kasvu jatkui kuluvan vuoden alkupuolella. Ennakkoarvion mukaan trendi pysyi ennallaan vuoden kolmannella neljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden seudun tuotanto oli heinä-syyskuussa arvion mukaan prosentin korkeammalla tasolla. Kustannusten voimakas nousu hidasti merkittävästi tuotannon reaalisen arvon kehitystä erityisesti teollisuudessa ja rakentamisessa. Vuoden toisella neljänneksellä tuotanto kasvoi seudulla noin 6 %. Koko maan tuotanto kasvoi edellisvuodesta heinä-syyskuussa 4 %. Viimeksi kuluneen vuoden aikana tuotanto oli Helsingin seudulla keskimäärin vajaat 5 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016. Koko maassa tuotanto on kasvanut 4 % vertailuvuoden tasosta.

Koronaviruspandemia heikensi suhdannetilannetta maaliskuusta 2020 alkaen nopeasti ja kehitys jatkui sen jälkeen heikkona useilla aloilla. Liiketoiminta kääntyi kuitenkin nousuun vuoden toisella neljänneksellä lähes kaikilla päätoimialoilla ja kasvu jatkui useilla aloilla myös vuoden kolmannella neljänneksellä. Ennakkoarvion mukaan Helsingin seudun jalostusaloista teollisuudessa liikevaihdon kasvu vuotta aikaisempaan verrattuna jatkui ja rakentamisessakin liikevaihdon lasku edellisvuodesta taittui kuluvan vuoden heinä-syyskuussa. Liiketoiminta nousi kaikilla Helsingin seudun palvelualoilla vuotta aiemmasta. Kasvu vuoden takaiseen nähden oli voimakkainta informaatio- ja viestintäalalla. Myös pandemian aikana jyrkästi laskeneiden majoitus- ja ravitsemistoiminnan, kuljetus- ja varastointialan sekä kotitalouspalveluiden liiketoiminta kasvoi edellisvuodesta. Kolmannen neljänneksen kasvusta huolimatta liiketoiminnan taso on kuitenkin näillä aloilla vielä huomattavasti pandemiaa edeltänyttä tasoa alempana. Alueen yritysten myönteiset suhdanneodotukset tasaantuivat hieman alkusyksyn aikana palvelualoilla, mutta pysyivät ennallaan teollisuudessa ja rakentamisessa.

 

 

 

Helsingin seudun työllisten ja työpaikkojen määrien kehitystä kuvaavat trendit kääntyivät kasvuun vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä ja trendien kasvu jatkui kuluvan vuoden alkupuolella. Trendien kasvu kuitenkin tasaantui heinä-syyskuussa. Seudun työllisten määrä oli kolmannella neljänneksellä noin 4 % ja työpaikkojen määrä 3 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Myös koko maan työllisten määrän trendin kasvu tasaantui heinä-syyskuussa. Vuoden takaiseen verrattuna työllisten määrä nousi koko maassa vuoden kolmannella neljänneksellä reilut 2 %. Viimeksi kuluneen vuoden aikana sekä Helsingin seudun työllisten että työpaikkojen määrät olivat 8 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016. Koko maassa työllisten määrän taso on noussut 5 % vertailuvuoteen nähden.