Suhdannekuva

Helsingin seudun tuotannon kasvu jatkui kuluvan vuoden heinä–syyskuussa. Myös seudun työllisten ja työpaikkojen määrät kasvoivat edelleen vuoden takaisesta. Tämän katsauksen uusimmat tiedot ovat vuoden 2018 kolmannelta neljännekseltä.

Helsingin seudun tuotannon kasvu vuoden takaiseen verrattuna jatkui vahvana kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden seudun tuotanto oli heinä–syyskuussa arvion mukaan 3 % korkeammalla tasolla. Tuotanto kasvoi seudulla vajaat 3 % myös vuoden toisella neljänneksellä. Koko maan tuotanto kasvoi edellisvuodesta heinä–syyskuussa reilut 2 %. Viimeksi kuluneen vuoden aikana tuotanto oli Helsingin seudulla keskimäärin noin 12 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2013. Koko maassa tuotanto on kasvanut reilut 6 % vertailuvuoden tasosta.

Liiketoiminnan kehitys oli vahvaa vuoden kolmannella neljänneksellä lähes kaikilla aloilla. Hintojen samanaikainen nousu kuitenkin heikensi jonkin verran seudun tuotannon reaalista kasvua. Helsingin seudun keskeisistä toimialoista suhdannekehitys jatkui heinä–syyskuussa vahvana niin jalostusaloilla kuin useilla seudun palvelualoilla: liikevaihto kasvoi palvelualoista selvästi liike-elämän palveluissa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kaupan alalla, informaatio- ja viestintäalalla sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa. Alueen yritysten suhdanneodotukset ovat kuitenkin selvästi aiempaa varovaisemmat teollisuudessa ja rakentamisessa.

sk1

sk3

Helsingin seudun työllisten ja työpaikkojen määrien kehitystä kuvaavien trendien kasvu jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä. Työllisten ja työpaikkojen määrät kasvoivat edelleen vahvasti myös vuoden takaiseen verrattuna. Seudun työllisten määrä oli vuoden kolmannella neljänneksellä 4 % ja työpaikkojen määrä 5 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Valtakunnallisesti työllisten määrän trendin kasvu tasaantui. Vuoden takaiseen verrattuna koko maan työllisten määrä kasvoi heinä–syyskuussa noin 3 %. Viimeksi kuluneen vuoden aikana sekä Helsingin seudun työllisten että työpaikkojen määrät olivat noin 6 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2013. Koko maassa työllisten määrän taso on noussut vajaat 3 % vertailuvuodesta.

 

sk2

sk4