Suhdannekuva

Helsingin seudun tuotannon lasku edellisvuoteen verrattuna taittui kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa. Myös seudun henkilöstömäärä kääntyi kasvuun. Tämän katsauksen uusimmat tiedot ovat vuoden 2021 toiselta neljännekseltä.

Helsingin seudun tuotannon trendin vuoden 2019 lopussa alkanut lasku tasaantui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä ja trendi kääntyi kasvuun kuluvan vuoden alussa. ennakkoarvion mukaan trendin kasvu jatkui vuoden toisella neljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden seudun tuotanto oli huhti-kesäkuussa arvion mukaan noin 3 % korkeammalla tasolla. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuotanto laski seudulla reilut 4 %. Koko maan tuotanto kasvoi edellisvuodesta huhti-kesäkuussa noin 8 %. Viimeksi kuluneen vuoden aikana tuotanto oli Helsingin seudulla keskimäärin 5 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016. Koko maassa tuotanto on kasvanut 3 % vertailuvuoden tasosta.

Koronaviruspandemia heikensi suhdannetilannetta maaliskuusta 2020 alkaen nopeasti ja kehitys jatkui sen jälkeen heikkona useilla aloilla. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä liiketoiminta kasvoi kuitenkin lähes kaikilla päätoimialoilla. Helsingin seudun jalostusaloista teollisuudessa liikevaihdon kasvu vuotta aikaisempaan verrattuna jatkui ja rakentamisessakin liikevaihdon trendin lasku taittui kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa. Liiketoiminta nousi kaikilla Helsingin seudun palvelualoilla vuotta aiemmasta. Kasvu vuoden takaiseen nähden oli erityisen vahvaa majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Myös pandemian aikana jyrkästi laskeneiden kuljetus- ja varastointialan sekä kotitalouspalveluiden liiketoiminta kasvoi selvästi vuotta aiemmasta. Vahvasta toisen neljänneksen kasvusta huolimatta liiketoiminnan taso on kuitenkin näillä aloilla vielä huomattavasti pandemiaa edeltänyttä tasoa alempana. Informaatio- ja viestintäalalla, liike-elämän palveluissa sekä rahoituksessa liiketoiminnan kasvu jatkui vahvana. Alueen yritysten suhdanneodotukset kohenivat edelleen palvelualoilla, mutta laskivat hieman kevään ja alkukesän aikana teollisuudessa ja rakentamisessa.

 

 

 

Helsingin seudun henkilöstömäärän trendin vuoden 2019 lopussa alkanut lasku taittui viime vuoden lopussa ja trendin kasvu jatkui kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstömäärä kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 7 %. Myös koko maan työllisten määrän trendi nousi viime vuoden lopussa ja kuluvan vuoden alkupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna koko maan työllisten määrä nousi vuoden toisella neljänneksellä noin 4 %. Viimeksi kuluneen vuoden aikana Helsingin seudun henkilöstömäärä oli 6 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016. Koko maassa työllisten määrän taso on noussut 4 % vertailuvuoteen nähden.