Suhdannekuva

Helsingin seudun tuotannon kasvu jatkui kuluvan vuoden huhti–kesäkuussa. Myös seudun työllisten ja työpaikkojen määrät kasvoivat edelleen vuoden takaisesta. Tämän katsauksen uusimmat tiedot ovat vuoden 2018 toiselta neljännekseltä.

Helsingin seudun tuotannon kasvu vuoden takaiseen verrattuna jatkui vahvana kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden seudun tuotanto oli huhti–kesäkuussa arvion mukaan reilut 3 % korkeammalla tasolla. Tuotanto kasvoi seudulla noin 3 % myös vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Koko maan tuotanto kasvoi edellisvuodesta huhti–kesäkuussa vajaat 3 %. Viimeksi kuluneen vuoden aikana tuotanto oli Helsingin seudulla keskimäärin lähes 13 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2013. Koko maassa tuotanto on kasvanut reilut 6 % vertailuvuoden tasosta.

Liiketoiminnan kehitys oli vahvaa vuoden toisella neljänneksellä lähes kaikilla aloilla. Hintojen samanaikainen nousu kuitenkin heikensi jonkin verran seudun tuotannon reaalista kasvua. Helsingin seudun keskeisistä toimialoista suhdannekehitys jatkui huhti–kesäkuussa vahvana niin jalostusaloilla kuin useilla seudun palvelualoilla: liiketoiminta kasvoi palvelualoista selvästi majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, liike-elämän palveluissa, rahoitustoiminnassa sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa. Alueen yritysten suhdanneodotukset tasaantuivat alkukesän aikana hieman, mutta pysyivät yhä myönteisinä.

sk1

sk3

Helsingin seudun työllisten ja työpaikkojen määrien kehitystä kuvaavien trendien kasvu tasaantui vuoden toisella neljänneksellä. Työllisten ja työpaikkojen määrät kasvoivat kuitenkin edelleen vahvasti vuoden takaiseen verrattuna. Sekä seudun työllisten että työpaikkojen määrät olivat vuoden toisella neljänneksellä noin kaksi ja puoli prosenttia edellisvuotta korkeammalla tasolla. Valtakunnallisesti työllisten määrän trendi kasvoi edelleen. Vuoden takaiseen verrattuna koko maan työllisten määrä kasvoi huhti–kesäkuussa noin 3 %. Viimeksi kuluneen vuoden aikana sekä Helsingin seudun työllisten että työpaikkojen määrät olivat noin 4 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2013. Koko maassa työllisten määrän taso on noussut noin 2 % vertailuvuodesta.

 

sk2

sk4