Suhdannekuva

Helsingin seudun tuotannon lasku edellisvuoteen verrattuna jatkui vuoden 2020 loka–joulukuussa. Seudun työllisten ja työpaikkojen määrien lasku vuoden takaiseen nähden kuitenkin pysähtyi. Tämän katsauksen uusimmat tiedot ovat vuoden 2020 viimeiseltä neljännekseltä.

Helsingin seudun tuotannon trendin kasvu tasaantui vuoden 2019 lopussa ja kääntyi laskuun vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Tuotannon trendin lasku jatkui heinä–syyskuussa, mutta taittui ennakkoarvion mukaan vuoden lopussa. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden seudun tuotanto oli viimeisellä neljänneksellä arvion mukaan 5 % alemmalla tasolla. Vuoden kolmannella neljänneksellä tuotanto laski seudulla 6 %. Koko maan tuotanto laski edellisvuodesta loka–joulukuussa prosentin. Viimeksi kuluneen vuoden aikana tuotanto oli Helsingin seudulla keskimäärin 5 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016. Koko maassa tuotanto on kasvanut 3 % vertailuvuoden tasosta.

Koronaviruspandemia heikensi suhdannetilannetta maaliskuusta 2020 alkaen nopeasti ja kehitys on jatkunut sen jälkeen heikkona useilla päätoimialoilla. Helsingin seudun jalostusaloista liikevaihdon lasku edellisvuodesta jatkui loka–joulukuussa rakentamisessa, mutta teollisuudessa liikevaihdon trendi kääntyi kasvuun viime vuoden loppupuolella. Liiketoiminta laski edelleen useilla Helsingin seudun palvelualoilla vuotta aiemmasta, mutta edelliseen neljännekseen verrattuna lasku kuitenkin pysähtyi monilla aloilla. Vuoden takaiseen nähden laskua oli eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kuljetus- ja varastointialalla sekä kotitalouspalveluissa. Liiketoiminta kasvoi edellisvuoteen verrattuna palvelualoista ainoastaan informaatio- ja viestintäalalla. Alueen yritysten suhdanneodotukset kohenivat sekä teollisuudessa ja rakentamisessa että palvelualoilla.

 

 

Helsingin seudun työllisten ja työpaikkojen määrien kehitystä kuvaavat trendit kääntyivät laskuun vuoden 2020 alussa. Trendien lasku kuitenkin tasaantui heinä–syyskuussa, ja trendit kääntyivät kasvuun vuoden lopussa. Sekä seudun työllisten että työpaikkojen määrät olivat viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden tasolla. Myös koko maan työllisten määrän trendin lasku pysähtyi. Vuoden takaiseen verrattuna koko maan työllisten määrä laski vuoden viimeisellä neljänneksellä reilun prosentin. Viimeksi kuluneen vuoden aikana Helsingin seudun työllisten ja työpaikkojen määrät olivat 6 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016. Koko maassa työllisten määrän taso on noussut 4 % vertailuvuoteen nähden.