Suhdannekuva

Helsingin seudun tuotannon kasvu jatkui viime vuoden loka–joulukuussa. Myös seudun työllisten ja työpaikkojen määrät kasvoivat edelleen vuoden takaisesta. Tämän katsauksen uusimmat tiedot ovat vuoden 2018 viimeiseltä neljännekseltä.

Helsingin seudun tuotannon kasvu vuoden takaiseen verrattuna jatkui vahvana viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden seudun tuotanto oli loka–joulukuussa arvion mukaan 4 % korkeammalla tasolla. Vuoden kolmannella neljänneksellä tuotanto kasvoi seudulla 2 %. Koko maan tuotanto kasvoi edellisvuodesta loka–joulukuussa noin 2 %. Viimeksi kuluneen vuoden aikana tuotanto oli Helsingin seudulla keskimäärin 11 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2014. Koko maassa tuotanto on kasvanut 8 % vertailuvuoden tasosta.

Liiketoiminnan kehitys oli vahvaa viime vuoden lopussa lähes kaikilla aloilla. Jalostusaloista liikevaihto kasvoi vahvasti sekä teollisuudessa että rakentamisessa. Suhdannekehitys jatkui loka–joulukuussa positiivisena myös useilla Helsingin seudun palvelualoilla: liikevaihto kasvoi palvelualoista selvästi liike-elämän palveluissa, informaatio- ja viestintäalalla, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kaupan alalla sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa. Alueen yritysten suhdanneodotukset kohenivat hienoisesti teollisuudessa ja rakentamisessa, mutta heikkenivät palvelualoilla. Molemmilla aloilla odotukset ovat varovaisia.

Helsingin seudun työllisten ja työpaikkojen määrien kehitystä kuvaavien trendien kasvu jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Työllisten ja työpaikkojen määrien kasvu kuitenkin tasaantui vuoden takaiseen verrattuna. Sekä seudun työllisten että työpaikkojen määrä oli vuoden viimeisellä neljänneksellä vajaan prosentin edellisvuotta korkeammalla tasolla. Työllisten määrän trendin kasvu jatkui myös valtakunnallisesti. Vuoden takaiseen verrattuna koko maan työllisten määrä kasvoi loka–joulukuussa noin 2 %. Viimeksi kuluneen vuoden aikana Helsingin seudun työllisten määrä oli 6 % ja työpaikkojen määrä 7 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2014. Koko maassa työllisten määrän taso on noussut noin 4 % vertailuvuoteen nähden.