Rakentaminen

Talonrakentaminen, maa- ja vesirakentaminen, erikoistunut rakennustoiminta

Rakentamisen liikevaihdon trendin lasku taittui.

Rakennusalan liikevaihdon trendin viime vuoden toisella neljänneksellä alkanut lasku taittui kuluvan vuoden alussa ja ennakkoarvion mukaan trendin kasvu jatkui huhti-kesäkuussa. Arvion mukaan alan liikevaihto oli vuoden toisella neljänneksellä vajaan prosentin edellisvuotta alemmalla tasolla. Rakennuskustannukset nousivat vuoden takaisesta 3 %. Alan liikevaihdon trendi kasvoi valtakunnallisestikin. Vuoteen 2016 nähden rakennusalan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Helsingin seudulla keskimäärin 28 % korkeammalla tasolla. Rakennuskustannukset ovat nousseet samana aikana reilut 4 %.

 

 

 

Rakennusyritysten palkkasumman trendi kasvoi edelleen vuoden toisella neljänneksellä. Edellisvuoteen verrattuna palkkasumma oli huhti-kesäkuussa 4 % korkeammalla tasolla. Alan henkilöstömäärän trendin vuoden 2019 lopussa alkanut lasku pysähtyi kuluvan vuoden alussa ja kääntyi kasvuun vuoden toisella neljänneksellä. Edellisvuoteen nähden alan henkilöstömäärä oli huhti-kesäkuussa suunnilleen samalla tasolla. Vuodesta 2016 rakennusalan palkkasumma on kasvanut 26 %. Henkilöstömäärä on alalla vertailuvuoteen nähden 8 % korkeammalla tasolla.

Helsingin seudun rakennusalan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2020 noin 54 300 työpaikkaa.