Rahoitustoiminta

Rahoituspalvelut, vakuutustoiminta, rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta

Rahoitustoiminnan palkkasumman ja henkilöstömäärän kasvu jatkui.

Helsingin seudun rahoitustoiminnan palkkasumman trendin pitkään jatkunut kasvu jatkui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Edellisvuoteen nähden alan palkkasumma oli loka–joulukuussa 7 % korkeammalla tasolla. Rahoitustoiminnan palkkasumman kasvu jatkui myös koko maassa. Viimeksi kuluneen vuoden aikana alan palkkasumma oli vuoteen 2014 verrattuna Helsingin seudulla 17 % korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuoden tasosta 2 %.

Myös alan henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui viime vuoden loka–joulukuussa. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 8 % korkeammalla tasolla. Vertailuvuoteen nähden alan henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin kymmenyksen korkeammalla tasolla.

Rahoitustoiminnassa oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 29 800 työpaikkaa Helsingin seudulla.