Palvelut liike-elämälle

Kiinteistöpalvelut, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta

Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liikevaihdon trendin lasku taittui.

Liike-elämän palveluiden liikevaihdon trendin vuoden 2019 lopussa alkanut lasku tasaantui viime vuoden kolmannella neljänneksellä ja kääntyi ennakkoarvion mukaan loivaan kasvuun loka–joulukuussa. Alan liikevaihdon trendin lasku taittui myös valtakunnallisesti. Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liikevaihto oli vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna arvion mukaan 4 % alemmalla tasolla. Vuoden 2016 tasoon nähden alan liikevaihto on kasvanut 12 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 3 %.

 

 

 

Seudun liike-elämän palveluiden palkkasumman trendin lasku tasaantui vuoden kolmannella neljänneksellä ja pysyi lähes ennallaan myös vuoden lopussa. Loka–joulukuussa palkkasumma oli alalla 2 % edellisvuotta alemmalla tasolla. Myös alan henkilöstömäärän trendin lasku tasaantui. Vuotta aikaisempaan verrattuna henkilöstömäärä supistui 4 %. Vuoden 2016 tasoon nähden alan henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 12 % ja palkkasumma 22 % korkeammalla tasolla.

Työvoimatutkimuksen mukaan liike-elämälle palveluja tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin 138 900 työpaikkaa Helsingin seudulla.