Palvelut liike-elämälle

Kiinteistöpalvelut, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta

Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liiketoiminnan kehitys jatkui vahvana.

Liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu jatkui ennakkoarvion mukaan viime vuoden loka–joulukuussa. Alan liikevaihdon trendi kasvoi edelleen myös valtakunnallisesti. Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liikevaihto oli vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna arvion mukaan noin 8 % korkeammalla tasolla. Vuoden 2014 tasoon nähden alan liikevaihto on kasvanut 24 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 2 %.

Seudun liike-elämän palveluiden palkkasumman trendin vahva kasvu jatkui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Loka–joulukuussa palkkasumma oli alalla vajaat 8 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Myös alan henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui. Vuotta aikaisempaan verrattuna henkilöstömäärän kasvua oli 6 %. Vuoden 2014 tasoon nähden alan henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin viidenneksen ja palkkasumma 27 % korkeammalla tasolla.

Työvoimatutkimuksen mukaan liike-elämälle palveluja tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin 130 400 työpaikkaa Helsingin seudulla.