Palvelut liike-elämälle

Kiinteistöpalvelut, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta

Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liiketoiminnan kehitys jatkui vahvana.

Liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu jatkui ennakkoarvion mukaan kuluvan vuoden huhti–kesäkuussa. Alan liikevaihdon trendi kasvoi edelleen myös valtakunnallisesti. Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liikevaihto oli vuoden toisella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna arvion mukaan 9 % korkeammalla tasolla. Vuoden 2013 tasoon nähden alan liikevaihto on kasvanut noin neljänneksen. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana reilut 2 %.

tol61

tol62

tol64

 

Seudun liike-elämän palveluiden palkkasumman trendin vahva kasvu jatkui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Huhti–kesäkuussa palkkasumma oli alalla 8 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Myös alan henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui. Vuotta aikaisempaan verrattuna henkilöstömäärän kasvua oli 7 %. Vuoden 2013 tasoon nähden alan henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 18 % ja palkkasumma 24 % korkeammalla tasolla.

Työvoimatutkimuksen mukaan liike-elämälle palveluja tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin 127 100 työpaikkaa Helsingin seudulla.

 

tol63