Palvelut liike-elämälle

Kiinteistöpalvelut, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta

Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liiketoiminta laski vuoden takaisesta.

Liike-elämän palveluiden liikevaihdon trendin vuoden 2019 lopussa alkanut lasku tasaantui viime vuoden kolmannella neljänneksellä ja trendi nousi hieman vuoden lopussa. Ennakkoarvion mukaan trendi pysyi ennallaan kuluvan vuoden alussa. Valtakunnallisesti alan liikevaihdon trendi kasvoi viimeisen puolen vuoden aikana. Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liikevaihto oli kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna arvion mukaan 7 % alemmalla tasolla. Vuoden 2016 tasoon nähden alan liikevaihto on kasvanut 10 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana reilut 3 %.

 

Seudun liike-elämän palveluiden palkkasumman trendin vuoden 2020 lopussa alkanut kasvu jatkui kuluvan vuoden alussa. Palkkasumma oli alalla tammi–maaliskuussa vajaat 2 % edellisvuotta alemmalla tasolla. Myös alan henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui. Vuotta aikaisempaan verrattuna henkilöstömäärä supistui 4 %. Vuoden 2016 tasoon nähden alan henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana 11 % ja palkkasumma 22 % korkeammalla tasolla.

Työvoimatutkimuksen mukaan liike-elämälle palveluja tuottavissa yrityksissä oli vuonna 2020 keskimäärin noin 138 900 työpaikkaa Helsingin seudulla.