Palvelut liike-elämälle

Kiinteistöpalvelut, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta

Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liiketoiminnan kehitys jatkui vahvana.

Liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu jatkui ennakkoarvion mukaan kuluvan vuoden heinä–syyskuussa. Alan liikevaihdon trendi kasvoi edelleen myös valtakunnallisesti. Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liikevaihto oli vuoden kolmannella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna arvion mukaan 8 % korkeammalla tasolla. Vuoden 2013 tasoon nähden alan liikevaihto on kasvanut noin neljänneksen. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana noin 3 %.

tol61

tol62

tol64

 

Seudun liike-elämän palveluiden palkkasumman trendin vahva kasvu jatkui kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Heinä–syyskuussa palkkasumma oli alalla 8 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Myös alan henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui. Vuotta aikaisempaan verrattuna henkilöstömäärän kasvua oli 7 %. Vuoden 2013 tasoon nähden alan henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin viidenneksen ja palkkasumma 27 % korkeammalla tasolla.

Työvoimatutkimuksen mukaan liike-elämälle palveluja tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin 128 500 työpaikkaa Helsingin seudulla.

 

tol63