Palvelut liike-elämälle

Kiinteistöpalvelut, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta

Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liiketoiminta kasvoi vahvasti vuoden takaisesta.

Liike-elämän palveluiden liikevaihdon trendin vuoden 2019 lopussa alkanut lasku taittui viime vuoden lopussa ja ennakkoarvion mukaan trendin nousu jatkui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Alan liikevaihdon trendin viime vuoden lopussa alkanut kasvu jatkui myös valtakunnallisesti. Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liikevaihto oli kuluvan vuoden toisella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna arvion mukaan 12 % korkeammalla tasolla. Vuoden 2016 tasoon nähden alan liikevaihto on kasvanut 14 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 4 %.

 

 

 

Seudun liike-elämän palveluiden palkkasumman trendin vuoden 2020 lopussa alkanut kasvu jatkui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Palkkasumma oli alalla huhti-kesäkuussa 13 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Myös alan henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui. Vuotta aikaisempaan verrattuna henkilöstömäärä kasvoi 9 %. Vuoden 2016 tasoon nähden alan henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana 13 % ja palkkasumma 26 % korkeammalla tasolla.

Työvoimatutkimuksen mukaan liike-elämälle palveluja tuottavissa yrityksissä oli vuonna 2020 keskimäärin noin 138 900 työpaikkaa Helsingin seudulla.