Palvelut liike-elämälle

Kiinteistöpalvelut, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta

Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liiketoiminta kasvoi edelleen vahvasti vuoden takaisesta.

Liike-elämän palveluiden liikevaihdon trendin viime vuoden lopussa alkanut kasvu jatkui ennakkoarvion mukaan kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Alan liikevaihdon trendin kasvu jatkui myös valtakunnallisesti. Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liikevaihto oli kuluvan vuoden heinä-syyskuussa edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna arvion mukaan 8 % korkeammalla tasolla. Vuoden 2016 tasoon nähden alan liikevaihto on kasvanut 17 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana vajaat 5 %.

Seudun liike-elämän palveluiden palkkasumman trendin vuoden 2020 lopussa alkanut kasvu jatkui kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Palkkasumma oli alalla heinä-syyskuussa 9 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Myös alan henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui. Vuotta aikaisempaan verrattuna henkilöstömäärä kasvoi 8 %. Vuoden 2016 tasoon nähden alan henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana 15 % ja palkkasumma 29 % korkeammalla tasolla.

Työvoimatutkimuksen mukaan liike-elämälle palveluja tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin 138 900 työpaikkaa Helsingin seudulla.