Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Majoitus, ravitsemistoiminta

Majoitus- ja ravitsemisalan liiketoiminta kasvoi edelleen.

Helsingin seudun majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon trendin vakaa kasvu jatkui ennakkoarvion mukaan viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Edelliseen vuoteen nähden alan liikevaihto oli arvion mukaan loka–joulukuussa vajaat 7 % korkeammalla tasolla. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon trendi kasvoi edelleen myös valtakunnallisesti. Vuodesta 2014 alan liikevaihto on kasvanut Helsingin seudulla 27 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 2 %.

Alan palkkasumman trendi kasvoi edelleen viime vuoden lopussa. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma oli alalla loka–joulukuussa 6 % korkeammalla tasolla. Myös alan henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui. Vuoden takaiseen verrattuna henkilöstömäärä oli 4 % korkeammalla tasolla. Majoitus- ja ravitsemisalan palkkasumma on kasvanut viidenneksen vuodesta 2014. Alan henkilöstömäärä on vertailuvuoteen nähden yli kymmenyksen korkeammalla tasolla.

Majoitus- ja ravitsemisalalla oli työvoimatutkimuksen mukaan noin 26 900 työpaikkaa Helsingin seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana.