Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Majoitus, ravitsemistoiminta

Majoitus- ja ravitsemisalan liiketoiminnan vakaa kasvu jatkui.

Helsingin seudun majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon trendin vahva kasvu jatkui ennakkoarvion mukaan kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Edelliseen vuoteen nähden alan liikevaihto oli arvion mukaan huhti–kesäkuussa 8 % korkeammalla tasolla. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon trendi kasvoi edelleen myös valtakunnallisesti. Vertailuvuoden tasosta alan liikevaihto on kasvanut Helsingin seudulla 24 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana reilut 2 %.

tol41

tol42

tol44

Alan palkkasumman trendi kasvoi voimakkaasti kuluvan vuoden alkupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma oli alalla huhti–kesäkuussa 9 % korkeammalla tasolla. Myös alan henkilöstömäärän trendi kasvoi edelleen. Vuoden takaiseen verrattuna henkilöstömäärä oli noin 6 % korkeammalla tasolla. Majoitus- ja ravitsemisalan palkkasumma on kasvanut 21 % vuodesta 2013. Alan henkilöstömäärä on vertailuvuoteen nähden kymmenyksen korkeammalla tasolla.

Majoitus- ja ravitsemisalalla oli työvoimatutkimuksen mukaan noin 26 200 työpaikkaa Helsingin seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana.

 

tol43