Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Majoitus, ravitsemistoiminta

Majoitus- ja ravitsemisalan liiketoiminnan kasvu vuotta aiemmasta jatkui.

Helsingin seudun majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon trendin vakaa kasvu jatkui ennakkoarvion mukaan kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Edelliseen vuoteen nähden alan liikevaihto oli arvion mukaan heinä–syyskuussa 8 % korkeammalla tasolla. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon trendi kasvoi edelleen myös valtakunnallisesti. Vertailuvuoden tasosta alan liikevaihto on kasvanut Helsingin seudulla 27 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana noin 3 %.

tol41

tol42

tol44

Alan palkkasumman trendi kasvoi vahvasti kuluvan vuoden alkupuolella, mutta pysyi ennallaan vuoden kolmannella neljänneksellä. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma oli alalla heinä–syyskuussa 7 % korkeammalla tasolla. Myös alan henkilöstömäärän trendin kasvu tasaantui. Vuoden takaiseen verrattuna henkilöstömäärä oli 3 % korkeammalla tasolla. Majoitus- ja ravitsemisalan palkkasumma on kasvanut 23 % vuodesta 2013. Alan henkilöstömäärä on vertailuvuoteen nähden noin kymmenyksen korkeammalla tasolla.

Majoitus- ja ravitsemisalalla oli työvoimatutkimuksen mukaan noin 26 600 työpaikkaa Helsingin seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana.

 

tol43