Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Majoitus, ravitsemistoiminta

Majoitus- ja ravitsemisalan liiketoiminnan kasvu pandemian aikaisista pohjalukemista jatkui.

Helsingin seudun majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon trendi kääntyi koronaviruspandemian aiheuttaman jyrkän laskun jälkeen kasvuun kuluvan vuoden toisella neljänneksellä ja ennakkoarvion mukaan trendin kasvu jatkui heinä-syyskuussa. Edellisen vuoden tasoon nähden alan liikevaihto oli arvion mukaan vuoden kolmannella neljänneksellä 2 % korkeammalla tasolla. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon trendin kasvu jatkui myös valtakunnallisesti. Vuodesta 2016 alan liikevaihto on laskenut Helsingin seudulla 25 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet vajaat 5 % vuoteen 2016 nähden.

Alan palkkasumman trendi nousi vuoden kolmannella neljänneksellä. Edellisvuoteen verrattuna palkkasumma oli alalla heinä-syyskuussa 4 % korkeammalla tasolla. Myös alan henkilöstömäärän trendi kasvoi. Vuoden takaiseen verrattuna henkilöstömäärä oli vuoden kolmannella neljänneksellä 8 % korkeammalla tasolla. Majoitus- ja ravitsemisalan palkkasumma oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 8 % alemmalla tasolla kuin vuonna 2016. Alan henkilöstömäärä on laskenut vertailuvuodesta 19 %.

Majoitus- ja ravitsemisalalla oli työvoimatutkimuksen mukaan noin 24 500 työpaikkaa Helsingin seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana.