Lehdistötiedote

 

Helsingin seudun asuntotuotanto huippulukemissa

Helsingin seudulla aloitettiin lähes 22 000 uuden asunnon rakentaminen tänä vuonna. Määrä on suurempi kuin kertaakaan 2000-luvulla. Määrän lisäys pohjautuu etenkin Helsingin ja Vantaan kasvuun, selviää Helsingin seudun kauppakamarin Toimialakatsauksesta.

– Asuntotuotannon lisäys on erittäin hyvä uutinen Helsingin seudulle, jossa on kasvava tarve uusille kohtuuhintaisille asunnoille. Asuntorakentamisen täytyisikin pysyä korkealla tasolla vuosia eteenpäin, sillä yritykset tarvitsevat yhä enemmän seudun ulkopuolelta muuttavaa työvoimaa, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen.

Kaiken kaikkiaan Helsingin seudulla valmistui keskimäärin 10 asuntoa 1 000 asukasta kohden kuluneen vuoden aikana. Suhteellisesti vilkkainta asuntotuotanto oli Sipoossa, Keravalla, Vantaalla ja Nurmijärvellä, jossa valmistui 16-18 asuntoa 1 000 asukasta kohden. Espoossa määrä oli 11 ja Helsingissä 8,5 asuntoa 1000 asukasta kohden.

Helsingin seudun asuntojen koko on pienentynyt. Tänä vuonna valmistuneiden asuntojen keskikoko oli 60 neliötä, mikä on 17 neliötä vähemmän kuin vuonna 2012.

Joukkoliikenne kasvaa autoliikennettä nopeammin

Liikenteen määrä on Helsingin seudulla sidoksissa talouden kehitykseen. Erityisesti autoliikenne seuraa tuotannon ja työllisyyden kehitystä. Talouden käännyttyä nousuun vuonna 2015 alueen autoliikenteen kasvu kiihtyi.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat Helsingin seudulla vahvasti taantumavuosinakin, vuodesta 2015 lähtien kasvu on kiihtynyt entisestään. Kymmenen vuoden jaksolla 2007–2017 joukkoliikenne on kasvanut kaksi prosenttia.

Tänä vuonna tammi-heinäkuussa joukkoliikenne hypähti peräti 4,2 prosentin kasvuun verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Kasvusta saa kiittää erityisesti merkittävien raideliikenneinvestointien Kehäradan ja länsimetron valmistumista.

-Liikenteen sujuvuuden näkökulmasta on hyvä, että joukkoliikenteen suosio kasvaa vahvemmin kuin henkilöautoliikenteen. Liikenteen kasvu pitääkin ohjata ensisijaisesti joukkoliikenteeseen, Lahtinen sanoo.


Työllisyys paranee ja työpaikkojen määrä kasvaa

Seudun työllisten määrä oli vuoden kolmannella neljänneksellä 4 % ja työpaikkojen määrä 5 % edellistä vuotta korkeammalla tasolla. Tuotanto kasvoi 3 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Liikevaihto kasvoi vahvasti liike-elämän palveluissa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kaupan alalla, informaatio- ja viestintäalalla sekä kuljetuksessa ja rakentamisessa. Suhdanneodotukset ovat kuitenkin aiempaa varovaisemmat teollisuudessa ja rakentamisessa.

– Hyvästä työllisyystilanteesta huolimatta huolestuttavaa on, että osaavan työvoiman saatavuus rajoittaa avoinna olevien työpaikkojen täyttämistä yhä useammassa yrityksessä. Kasvun jatkamiseksi tulevan hallituksen täytyy mahdollistaa Helsingin seudun kasvua järkevällä asuntopolitiikalla, sujuvilla joukkoliikenneyhteyksillä ja työperäisen maahanmuuton esteitä purkamalla, Lahtinen toteaa.

Lisätietoja:

Markku Lahtinen, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari

markku.lahtinen@chamber.fi

p. 050 571 3564

Helsingin seudun kauppakamarin Toimialakatsaus 3/2018 tietolähteet:

Liikennevirasto: tieliikenne valta- ja kantateillä

HSL: Joukkoliikenteen matkustajat HSL-alueella

Finnavia: Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajaliikenne

Helsingin Satama: Helsingin Sataman matkustajaliikenne