Lehdistötiedote

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOTUOTANTO VAKAATA, TOIMITILARAKENTAMISEN VOLYYMIT VAISUJA

Pitkittynyt koronapandemia murentaa Helsingin seudun yritysten suhdanneodotuksia. Tuotanto on kasvanut eniten teollisuudessa ja informaatio- ja viestintäalalla. Kustannusten voimakas kasvu hidastaa kuitenkin tuotannon kehitystä merkittävästi. Seudun asuntotuotanto on kasvussa, mutta toimitilarakentaminen on alhaisella tasolla, selviää 12. tammikuuta 2022 julkistetusta Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsauksesta.

Henkilöstön määrä nousi vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä edellisvuodesta kaikilla päätoimialoilla, kasvu oli voimakkainta informaatio- ja viestintäalalla. Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen arvioi, että kasvu oli keskimääräistä suurempaa myös liike-elämän palveluissa, rahoituksessa ja rakentamisessa.

Korona heikentää suhdanneodotuksia

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 16 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016. Liiketoiminta kääntyi Helsingin seudun yrityksissä nousuun vuoden 2021 toisella neljänneksellä lähes kaikilla päätoimialoilla ja kasvu jatkui useilla aloilla myös vuoden kolmannella neljänneksellä.

– Ennakkoarvion mukaan Helsingin seudun teollisuudessa liikevaihdon kasvu jatkui vuotta aikaisempaan verrattuna, ja rakentamisessakin liikevaihdon lasku taittui edellisvuodesta vuoden 2021 heinä-syyskuussa, kertoo Lahtinen.

Toimialojen välillä on edelleen isoja eroja, jotka näyttävät kasvavan. Vaikka suhdanneodotukset ovat kokonaisuudessaan hieman positiivisia, yritykset arvioivat kannattavuuden heikkenevän seuraavan kolmen kuukauden aikana. Helsingin seudun syvää ahdinkoa kuvaa Lahtisen mukaan hyvin se, että majoitus- ja ravitsemistoiminnan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä kotitalouksien palveluiden liikevaihto jää vielä selvästi alle vuoden 2016 tason.

– Selvitäkseen ilman massiivisia konkursseja ja työpaikkojen menetyksiä Helsingin seudun yritykset tarvitsevat merkittäviä lisäpanostuksia koronasta aiheutuvien tappioiden kattamiseen. Nyt on varmistettava, että elinkelpoiset yritykset säilyvät elossa erityisesti majoitus- ja ravitsemisalalla, henkilöliikennepalveluissa, kotitalouksien palveluissa ja tapahtuma-alalla, Lahtinen painottaa.

Asuntotuotanto pysyi edellisen vuoden tasolla

Asuntotuotanto on pysynyt Helsingin seudulla korkealla tasolla jo neljättä vuotta peräkkäin. Valmistuneiden asuntojen määrä kasvoi tuntuvasti Espoossa, jossa valmistui yli 5 000 asuntoa. Helsingissä ja KUUMA-seudulla tuotanto laski hieman vuoteen 2020 verrattuna. Uusien asuntojen keskikoko on pienentynyt 10 vuodessa merkittävästi, sillä omakotitalojen osuus on supistunut asuntotuotannossa.

– Vuosittain on valmistunut lähes 18 000 asuntoa, mikä on hyvä taso, josta on pidettävä vähintäänkin kiinni. Sen sijaan toimitilarankentaminen on painunut vuosiin 2016–2018 verrattuna alhaiselle tasolle, Lahtinen sanoo. Toimitiloista yli 40 prosenttia koostui logistiikkarakennuksista, neljännes liike- ja toimitilarakennuksista.

– Toimistokäyttäjien muuttuvat tilatarpeet ylläpitävät toimistosektorilla uudisrakentamis- ja saneeraustarvetta. Logistiikkatilan lisääntynyt tarve, esimerkiksi verkkokaupan osalta näkyy nyt uusien logistiikkakiinteistöjen lisääntyneenä valmistumisena. Liiketilojen uudet hankkeet vetävät puolestaan henkeä pääkaupunkiseudun kauppakeskusrakentamisen boomin jälkeen. Kokonaisuutena toimitiloja valmistuu kuluvana vuonna selvästi viime vuotta enemmän, arvioi Catellan johtaja Erkki Hakala.