Kuljetus ja varastointi

Maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, varastointi ja liikennettä palveleva toiminta, posti- ja kuriiritoiminta

Kuljetus- ja varastointialan liiketoiminta kääntyi kasvuun edellisvuoteen verrattuna.

Helsingin seudun kuljetus- ja varastointialan yritysten liikevaihdon trendi kääntyi selvään laskuun vuoden 2019 lopussa ja trendin lasku jatkui koronaviruspandemian vaikutuksesta jyrkkänä lähes koko vuoden 2020 ajan. Trendi kääntyi kuitenkin kasvuun kuluvan vuoden alussa ja pysyi ennakkoarvion mukaan ennallaan huhti-kesäkuussa. Valtakunnallisesti alan liikevaihdon trendin kasvu jatkui vuoden toisella neljänneksellä. Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto oli vuoden 2021 huhti-kesäkuussa Helsingin seudulla edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna arvion mukaan 5 % korkeammalla tasolla. Alan liikevaihto on supistunut seudulla 24 % vuodesta 2016. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuoden tasosta 4 %.

 

 

 

Kuljetuksen ja varastoinnin palkkasumman trendin lasku tasaantui kuluvan vuoden alussa ja trendi pysyi ennallaan myös vuoden toisella neljänneksellä. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma nousi huhti-kesäkuussa 2 %. Alan palkkasumma oli viimeksi kuluneen vuoden aikana 13 % alemmalla tasolla kuin vuonna 2016. Myös alan henkilöstömäärän trendin lasku tasaantui. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä kasvoi prosentin. Alan henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana 15 % alemmalla tasolla kuin vuonna 2016.

Kuljetuksen ja varastoinnin toimialan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2020 keskimäärin noin 49 200 työpaikkaa Helsingin seudulla.