Kauppa

Tukkukauppa, agentuuritoiminta, vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus, polttoaineen vähittäismyynti

Kaupan alan liikevaihdon trendi kasvoi.

Kaupan liikevaihdon trendi kääntyi kasvuun viime vuoden kolmannella neljänneksellä ja ennakkoarvion mukaan trendin kasvu jatkui myös vuoden lopussa. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden alan liikevaihto oli arvion mukaan 5 % korkeammalla tasolla. Koko maassa kaupan liikevaihdon trendi pysyi ennallaan. Kaupan liikevaihtoa nosti tukkuhintojen kasvun jatkuminen vuotta aiemmasta. Edellisvuoteen verrattuna tukkuhinnat olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä vajaat 5 % korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat nousivat vuoden takaiseen nähden reilun prosentin. Kaupan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Helsingin seudulla noin 9 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2014. Tukkuhinnat olivat keskimäärin 5 % vertailuvuotta korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet 2 % vuoteen 2014 nähden.

Kaupan alan palkkasumman trendin kasvu tasaantui viime vuoden loka–joulukuussa. Edellisvuoteen verrattuna alan palkkasumman kasvua kertyi 3 %. Kaupan henkilöstömäärän trendin loiva kasvu jatkui viime vuoden loppupuolella. Edellisvuoteen nähden henkilöstömäärä oli reilut 2 % korkeammalla tasolla. Vuoteen 2014 verrattuna alan palkkasumma on kasvanut noin 6 %. Kaupan alan henkilöstömäärä on laskenut vertailuvuodesta 2 %.

Työvoimatutkimuksen mukaan kaupan toimialalla oli viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 105 900 työpaikkaa Helsingin seudulla.