Kauppa

Tukkukauppa, agentuuritoiminta, vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus, polttoaineen vähittäismyynti

Kaupan alan liiketoiminta kasvoi edellisvuodesta.

Kaupan liikevaihdon trendin vuoden 2020 lopussa alkanut nousu jatkui ennakkoarvion mukaan kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden alan liikevaihto oli arvion mukaan 12 % korkeammalla tasolla. Kaupan liikevaihdon trendin kasvu jatkui myös koko maassa. Tukkuhinnat nousivat vuoden alussa edelliseen vuoteen verrattuna 8 % ja kuluttajahinnat 2 %. Kaupan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Helsingin seudulla 11 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016. Tukkuhinnat olivat keskimäärin 10 % vertailuvuotta korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet 4 % vuoteen 2016 nähden.

 

Kaupan alan palkkasumman trendin kasvu jatkui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Edellisvuoteen verrattuna alan palkkasumma nousi 8 %. Myös kaupan henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui huhti-kesäkuussa. Henkilöstömäärä nousi 7 % vuotta aikaisempaan nähden. Vuoteen 2016 verrattuna alan palkkasumma on kasvanut 8 %. Kaupan alan henkilöstömäärä on vertailuvuotta 2 % korkeammalla tasolla.

Työvoimatutkimuksen mukaan kaupan toimialalla oli vuonna 2020 noin 103 300 työpaikkaa Helsingin seudulla.