Kauppa

Tukkukauppa, agentuuritoiminta, vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus, polttoaineen vähittäismyynti

Kaupan alan liiketoimintaa kuvaavat trendit kasvoivat vuoden alussa.

Kaupan liikevaihdon trendi kääntyi kasvuun vuoden 2020 lopussa ja ennakkoarvion mukaan trendin nousu jatkui kuluvan vuoden alussa. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden alan liikevaihto oli arvion mukaan prosentin alemmalla tasolla. Kaupan liikevaihdon trendin kasvu jatkui myös koko maassa. Tukkuhinnat nousivat vuoden alussa edelliseen vuoteen verrattuna reilut 2 % ja kuluttajahinnat noin prosentin. Kaupan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Helsingin seudulla 7 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016. Tukkuhinnat olivat keskimäärin 8 % vertailuvuotta korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet reilut 3 % vuoteen 2016 nähden.

 

 

 

Kaupan alan palkkasumman trendin kasvu jatkui kuluvan vuoden alussa. Edellisvuoteen verrattuna alan palkkasumma nousi prosentin. Myös kaupan henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui. Vuotta aikaisempaan nähden henkilöstömäärä pysyi lähes ennallaan. Vuoteen 2016 verrattuna alan palkkasumma on kasvanut 7 %. Kaupan alan henkilöstömäärä on vertailuvuoden tasolla.

Työvoimatutkimuksen mukaan kaupan toimialalla oli vuonna 2020 noin 103 300 työpaikkaa Helsingin seudulla.