Informaatio ja viestintä

Kustannustoiminta, elokuva- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen, radio- ja televisiotoiminta, televiestintä, ohjelmistot ja konsultointi, tietopalvelutoiminta

Informaatio- ja viestintäalan palkkasumman ja henkilöstömäärän vahva kasvu jatkui. Myös alan liikevaihto kasvoi.

Helsingin seudun informaatio- ja viestintäalan liikevaihdon trendin viime vuoden lopussa alkanut loiva kasvu jatkui ennakkoarvion mukaan kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Valtakunnallisesti alan liikevaihdon trendi pysyi suunnilleen ennallaan. Informaatio- ja viestintäalan liikevaihto oli vuoden toisella neljänneksellä Helsingin seudulla arvion mukaan vajaat 2 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuoteen 2013 verrattuna alan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 29 % korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet reilut 2 % vertailuvuoteen nähden.

tol71

tol72

tol74

Informaatio- ja viestintäalan palkkasumman trendin kasvu jatkui kuluvan vuoden huhti–kesäkuussa. Edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden palkkasumma oli 8 % korkeammalla tasolla. Myös alan henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui. Edellisvuoteen nähden henkilöstömäärä oli vuoden toisella neljänneksellä 7 % korkeammalla tasolla. Vuoden 2013 tasoon verrattuna alan palkkasumma on kasvanut 14 % ja henkilöstömäärä 11 %.

Informaatio- ja viestintäalan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin 63 700 työpaikkaa Helsingin seudulla.

 

tol73