Informaatio ja viestintä

Kustannustoiminta, elokuva- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen, radio- ja televisiotoiminta, televiestintä, ohjelmistot ja konsultointi, tietopalvelutoiminta

Informaatio- ja viestintäalan liiketoiminnan vahva kasvu jatkui.

Helsingin seudun informaatio- ja viestintäalan liikevaihdon trendin kasvu hiipui vuoden 2019 lopussa, mutta jatkui taas viime vuoden loppupuolella. Ennakkoarvion mukaan liikevaihdon kasvu jatkui myös kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Alan liikevaihdon trendi kasvoi huhti-kesäkuussa edelleen valtakunnallisestikin. Informaatio- ja viestintäalan liikevaihto oli kuluvan vuoden toisella neljänneksellä Helsingin seudulla arvion mukaan 9 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuoteen 2016 verrattuna alan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 23 % korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet 4 % vertailuvuoteen nähden.

Informaatio- ja viestintäalan henkilöstömäärän trendin viime vuoden loppupuolella alkanut kasvu jatkui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden henkilöstömäärä oli huhti-kesäkuussa 9 % korkeammalla tasolla. Alan palkkasumman trendin pitkään jatkunut vahva kasvu jatkui vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Vuotta aiempaan nähden palkkasumma kasvoi 10 %. Vuoden 2016 tasoon verrattuna alan palkkasumma on kasvanut 30 % ja henkilöstömäärä 23 %.

Informaatio- ja viestintäalan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2020 keskimäärin noin 75 400 työpaikkaa Helsingin seudulla.