Helsingin seudun toimialakatsaus

Toimialakatsauksessa kuvataan ja analysoidaan Helsingin seudun aluetalouden ja sen päätoimialojen kehitystä. Katsaukset tarjoavat ajankohtaista hyötytietoa alueen yrityksille, edunvalvontaorganisaatioille, alue- ja kunnallishallinnolle sekä tiedotusvälineille.

  • Suhdannekuvassa esitetään Helsingin seudun kokonaistuotannon ja työllisyyden kehitys sekä verrataan sitä koko maan kehitykseen.
  • Toimialojen vertailu kuvaa päätoimialojen tuotannon/liikevaihdon sekä työllisyyden muutosta viimeisen vuoden aikana sekä vuodesta 2014.
  • Toimialarakenne on kuvaus Helsingin seudun ja koko maan työpaikkojen toimialajakaumasta sekä Helsingin seudun erikoistumisaloista.
  • Toimialakohtaiset katsaukset kuvaavat toimialan tuotannon tai liikevaihdon, palkkasumman sekä työllisyyden kehityksen. Katsauksen päätoimialat ovat: teollisuus, rakentaminen, kauppa, majoitus- ravitsemisala, rahoitustoiminta, palvelut liike-elämälle, liikenne, palvelut kotitalouksille sekä julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut.
  • Suhdannenäkymissä kuvataan yritysten suhdanneodotuksia Uudellamaalla.
  • Tietolähteet ja käsitteet kohdassa mm. esitellään katsauksessa käytetyt indikaattorit: tuotannon volyymi, liikevaihto, palkkasumma ja työllisyys.
  • Toimialojen kehitystä kuvataan neljännesvuositasoisilla aikasarjoilla. Pääpaino on viimeksi kuluneen vuosineljänneksen ja vuoden kehityksessä. Lisäksi kuvioissa esitetään kehitys viimeksi kuluneen neljän vuoden ajalta.

Helsingin seudun toimialakatsauksen julkaisee Helsingin kauppakamari, ja sen toimittaa Kaupunkitutkimus TA Oy. Katsauksen tiedot ovat lainattavissa lähde mainiten. Katsauksen tietolähteenä käytetään Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun ja muita Tilastokeskuksen tietoja.

Katsaus ilmestyy neljä kertaa vuodessa (maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa) verkkojulkaisuna.

Helsingin seudun toimialakatsaus PDF-muodossa

Helsingin seudun toimialakatsaus 1-2021

Helsingin seudun toimialakatsaus 4-2020

Helsingin seudun toimialakatsaus 3-2020

Helsingin seudun toimialakatsaus 2-2020

Helsingin seudun toimialakatsaus 1-2020