Tiivistyvä kaupunkikehitys – Tuottavuuden ja hyvinvoinnin kasvun perusta

Seppo Laakson ja Heikki A. Loikkasen Suomen kaupunkikehitystä analysoiva teos on julkaistu. Kirjassa arvioidaan kriittisesti erityisesti Helsingin seudun hajautuvaa yhdyskuntarakennetta, jonka tuloksena asuntojen hinta- ja vuokrataso on koko seudulla tarpeettoman korkea (tarjontaa hyvissä sijainneissa liian vähän). Tämä jarruttaa muuttoliikettä sinne missä on töitä, ja kasvattaa palkkavaatimuksia.

Toisaalta hajautunut rakenne on epäedullinen yritysten kannalta, sillä ne hyötyvät väestö- ja työpaikkatiheydestä. Kotitalouksille nykyistä väkirikkaampi ja laajempi pääkeskus ja siihen joukkoliikenteellä kytkeytyvät nykyistä urbaanimmat alakeskukset tarjoavat mm. laajan ja helposti saavutettavan hyödykekirjon ja hyvin saavutettavat työpaikat.

Teoksen on rahoittanut Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö.
Tiivistyvä kaupunkikehitys TTTS_5