Suomea lukuun ottamatta asunnottomuus on lisääntynyt EU-maissa.

European Observatory on Homelessness on julkaissut vertailevan tilastollisen katsauksen ’Extent and Profile of Homelessness in European Member States’ asunnottomuudesta EU:n jäsenmaissa. Linkki julkaisuun