Asiakkaat

Kunnat ja maakuntien liitot

Espoon kaupunki
Helsingin kaupunki
Vantaan kaupunki
Lappeenrannan kaupunki
Turun kaupunki
Muita kuntia mm. Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Vihti
Keski-Suomen liitto
Kymenlaakson liitto
Pirkanmaan liitto
Uudenmaan liitto
Varsinais-Suomen liitto
Jyväskylän seudun kehitysyhtiö Oy (JYKES)
Cursor Oy
Kouvola Innovation Oy
Kuntaliitto
Kunnallisalan kehittäämissäätiö
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Helsingin seudun liikenne HSL
Pääkaupunkiseudun MAL-työryhmä
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Valtionhallinto

Työ- ja elinkeinoministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Opetusministeriö
Sisäasiainministeriö
Tilastokeskus
Valtioneuvoston kanslia
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Ympäristöministeriö

Muut organisaatiot ja yritykset

Cambridge Econometrics (UK)
EU komissio
Helsingin seudun kauppakamari
Keski-Suomen kauppakamari
Kymenlaakson kauppakamari
Business Oulu
Taideteollinen korkeakoulu
Teknillinen korkeakoulu
Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu
ETLA
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos
Posiva Oy
Skills Finland Oy