Vailla vakinaista asuntoa – Liikkuvuus asunnottomuuden ja asuntokannan välillä

Kansilehti Vailla vakinaista asuntoaTutkimuksessa on selvitetty asunnottomuuden muuttoliikettä vaille vakinaista asuntoa päätyneiden henkilöiden asumishistorian avulla: mistä ja minkälaisista asuntokunnista vailla vakinaista asuntoa olevat henkilöt tulevat ja minne ja minkälaisiin asuntokuntiin sijoittuvat asunnottomuuden päätyttyä. Asunnottomilla viitataan tutkimuksessa henkilöihin, jotka ovat väestötietojärjestelmässä kirjattu kunnassa vailla vakinaista asuntoa oleskeleviksi (VVA). Tutkimuksen taustalla ovat pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmat PAAVO I (2008 ‐ 2011) ja PAAVO II (2012–2015). Tutkimuksen päärahoittaja on ollut Asumisen rahoitus‐ ja kehittämiskeskus ARA. Lisäksi Kaupunkitutkimus TA Oy on rahoittanut tutkimustyötä omista varoistaan. Tutkimuksen aineisto perustuu Helsingin väestötietojärjestelmän tietoihin Helsingin asukkaista ja asukkaiden muutoista. Helsingin väestötietojärjestelmä perustuu Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään valtakunnalliseen väestötietojärjestelmään.

Vailla vakinaista asuntoa olevien määrä Helsingissä on kasvanut vuosittain. Myös pitkäaikaisesti vailla vakinaista asuntoa olevien määrä on kasvanut ARA:n tuottamista asunnottomuusluvuista poiketen. Huolimatta ilmiön dynaamisesta luonteesta vaille vakinaista asuntoa joutuu vuosittain useampi kuin asunnottomuudesta poistuu. Määrää kasvattavat pääasiassa Helsingin asuntoväestöstä tulevat.

Asunnottomuus on dynaaminen prosessi, jossa eri väestöryhmiin kuuluvia ihmisiä voi joutua asunnottomaksi ja poistua asunnottomuudesta erilaisten vaiheiden ja jaksojen kautta. Nykyaikainen asunnottomuus on luonteeltaan ensi sijassa varsin laajaa joukkoa koskettavaa jaksottaista epävarmaa asumista, kun taas kaduilla tai metsissä asuvien joukko on supistunut melko pieneksi. Tavanomaisissa asunnottomuutta kuvaavissa yhden hetken poikkileikkausaineistoihin perustuvissa tutkimuksissa asunnottomuuden prosessiluonne ei tule esiin.

Kuvio: Asunnottomien määrä Suomessa poikkileikkaushetkellä marraskuussa vuosina 1987‐2011Kuvio-asunnottomien-maara

Lue Vailla vakinaista asuntoa – Liikkuvuus asunnottomuuden ja asuntokannan välillä