Helsingin seudun lentokentän merkitys yritystoiminnan ja aluetalouden kannalta

Kartta-lentokenttaHelsinki-Malmin lentokenttä Helsingissä valmistui ja otettiin väliaikaiseen käyttöön vuonna 1936. Virallisesti kenttä avattiin vuonna 1938. Se toimi Helsingin päälentokenttänä vuoteen 1952 asti, jolloin Helsinki-Vantaan lentoasema otettiin käyttöön. Siitä alkaen Helsinki-Malmin kenttä on toiminut yleisilmailua palvelevana kenttänä. Alue sijaitsee Helsingin kaupungin omistamalla maalla, joka on luovutettu valtiolle maanluovutussopimuksella. Nykyinen sopimus on voimassa vuoteen 2034 asti.

Helsinki-Malmin lentokenttäalueen tulevasta käytöstä sekä yleisilmailun ja helikopteritoiminnan lentokentän sijainnista on käyty keskustelua pitkään. Helsingin yleiskaavan 2002 luonnoksessa Helsinki-Malmin lentokentän alue oli varattu ensisijaisesti asumiskäyttöön. Kuitenkin korkein hallinto-oikeus hylkäsi yleiskaavan Helsinki-Malmin lentokenttäalueen osalta. Alueella on voimassa vuoden 1992 yleiskaava, jossa alue on osoitettu ensisijaisesti liikennealueeksi. Lentokenttäalueella on voimassa rakennuskielto, joka rajoittaa kentän kehittämistä sen nykyisessä käytössä.

Tämä Ympäristöministeriön toimeksiannosta osana metropolipolitiikan toteuttamista tehty selvitys liittyy Helsingin seudun lentokentän tulevaisuuden vaihtoehtojen suunnitteluun. Selvityksen tarkoituksena on arvioida lentokentän merkitystä Helsingin seudun aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta. Samalla on tarkasteltu Helsinki-Malmilla sijaitsevien toimintojen siirtämisen tai nykyisen kentän kehittämisen vaikutuksia. Työssä arvioidaan Helsingin seudun lentokentän ja sen sijaintipaikan roolia metropolialueen alue-talouden ja yritystoiminnan kannalta kolmesta näkökulmasta:

  1. lentokentän merkitys alueella toimivien yritysten kannalta sekä laajemmin metropolialueen toimivuuden ja vetovoiman näkökulmasta
  2. lentokentän sijainti ja merkitys maankäytön tehokkuuden ja moninaisuuden kannalta
  3. lentokentän merkitys Helsingin seudun ilmailuklusterin yritystoiminnan toimintaedellytysten kannalta.

Selvitys perustuu kirjallisuustutkimukseen, tilasto- ja muihin fakta-aineistoihin, elinkeinotoiminnan ja maankäytön sidosryhmien edustajien haastatteluihin, ilmailun asiantuntijoiden haastatteluihin sekä yleisilmailun alalla toimiville yrityksille ja yhteisölle suunnattuun internet-kyselyyn. Selvitystä varten haastateltiin viittä asiantuntijaa elinkeinoelämän ja maankäytön sidosryhmistä sekä viittä ilmailun asiantuntijaa, jotka edustivat viranomaisia sekä ilmailun yrityksiä ja yhteisöjä.

Lue Helsingin seudun lentokentän merkitys yritystoiminnan ja aluetalouden kannalta