Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2013-2050

Kansilehti-Helsingin-ja-Helsingin-seudun-vaestoennuste-2013-2050Väestöprojektiolla tarkoitetaan erityisellä laskentamallilla laadittavaa ja tehtyihin oletuksiin perustuvaa laskelmaa, joka kuvaa tulevaa väestökehitystä siinä tapauksessa, että tehdyt oletukset toteutuvat. Suunnittelukäyttöön valittua väestöprojektiota nimitetään tässä ennusteeksi.

Helsingin ja Helsingin seudun väestökehityksestä laadittiin neljä vaihtoehtoista projektiota:

  • perusvaihtoehto,
  • hidastuvan kasvun vaihtoehto,
  • voimakkaasti hidastuvan kasvun vaihtoehto ja
  • nopea vaihtoehto.

 

Vaihtoehdot perustuvat erilaiseen näkemykseen Helsingin seudun aluetalouden kehityksestä sekä Helsingin kaupungin alueella tarjolla olevista ja rakennettavista asuntotuotantomahdollisuuksista. Projektioiden perusvaihto vuoteen 2022 asti valittiin Helsingin koko kaupungin väestöennusteeksi, joka toimii pohjana Helsingin kaupungin alueelliselle väestöennusteelle.

Vuoden 2012 alussa Helsingissä oli 595 384 asukasta. Perusvaihtoehdon mukaisen väestöprojektion mukaan väestö kasvaa 641 400 asukkaaseen vuonna 2020 sekä 735 000 asukkaaseen vuonna 2050. Vuoden 2012 alusta Helsingin väestö kasvaa vuoteen 2020 mennessä 46 000 asukkaalla ja vuoteen 2050 mennessä 140 000 asukkaalla. Helsinkiin vuoden 2009 alussa liitetyn Östersundomin suurpiirin rakentamisella on tärkeä rooli Helsingin väestökasvun mahdollistajana, erityisesti 2020- ja 2040-luvulla. Uuden perusvaihtoehdon mukainen väestönkasvu on lähellä edellisen ennusteen nopean kasvun vaihtoehtoa. Väestönkasvusta vajaat kaksi kolmasosaa on muuttovoittoa ja loput luonnollista väestökasvua koko ennustejakson ajan. Väestön ennakoidaan kasvavan noin 6 100 asukkaalla vuonna 2012, 5 900:lla vuonna 2013 ja sen jälkeen keskimäärin 5 700 asukasta vuodessa aina vuoteen 2020 asti. Vuosien 2021–2030 kasvu on keskimäärin 4700 henkeä ja sen jälkeen väestönkasvu hidastuu pariin tuhanteen henkeen vuodessa. Helsingin arvioidaan saavan muuttovoittoa lähes yhtä paljon ulkomaalaisista kuin työmarkkina-alueen ulkopuolelta kotimaasta tulevista muuttajista. Helsingin seudun sisäisen muuttoliikkeen arvioidaan pysyvän Helsingille tappiollisena. Seudun sisäisen muuttotappion ennakoidaan pysyvän suhteellisen pienenä vielä vuonna 2012, mutta lähtevän kasvuun 2013 alkaen. Kuitenkin Helsingin muuttotappion arvioidaan jäävän koko ennustejakson ajan pienemmäksi kuin se oli vuosina 2002–2007, koska Helsingin uusien asuntotuotantoalueiden ennakoidaan ottavan vastaan osan lapsiperheiden muutosta muun Helsingin seudun sijasta. Luonnollinen väestönkasvu nousee 2020-luvulle asti syntyvien lasten määrän lisääntymisen ansiosta. Luonnollinen kasvu alkaa vähentyä kuolleisuuden kasvun vuoksi 2020-luvulla, mutta sen arvioidaan pysyvän positiivisena koko periodin ajan.

Lue Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2013-2050