European Expert Evaluation Network

Kansilehti Expert evaluation networkOlimme vuosina 2010-2013 mukana Euroopan laajuisessa tutkijaverkostossa (European Expert Evaluation Network), joka laati politiikka-analyyseja EU:n EAKR -ohjelmien tuloksista ja vaikutuksista. Vuosittain eri maiden asiantuntijoiden verkostot tuottivat maakohtaiset kertomukset koheesiopolitiikan ja erikseen valitun teeman saavutuksista. Erikseen valittuja teemoja ovat olleet innovaatiotoiminta, työllisyys ja uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö.Työn koordinoinnista vastasivat tutkimusorganisaatiot Applica ja Ismeri Europa. Toimeksiantajana oli EU:n komission aluepolitiikan osasto, DG Regio.

Arvioinnin pohjana käytimme useita eri tietolähteitä:

  • alueittaisia vuosiraportit (Etelä-, Pohjois-, Itä- ja Länsi-Suomi)
  • eri teemojen arviointiraportit
  • asiantuntija kyselyt ja haastattelut
  • Työ- ja elinkeinoministeriön indikaattori- ja rahoitustaulukot

Tietolähteiden ja oman asiantuntemuksemme pohjalta koostimme maakohtaisen arviointiraporttimme, jonka sisältö oli tarkkaan vastaavien tutkimusorganisaatioiden puolelta strukturoitu. Maakohtaisista raporteista vastaavat tutkimusorganisaatiot koostivat vielä vuosittaiset synteesiraportit.Expert-evaluation-network-sisallysluettelo

Lue Kaikki raportit

Lue Uusin maaraportti