Päättyneet projektit

Turun TE-toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso
Turun TE-toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso
Turun TE-toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotasoNuorten asuminen 2014. Julkistamistilaisuus 23.1.2015

Työllistämisen nettovaikutusten arviointi. Laskentamallin tuottaminen ja testaaminen. Tilaaja: Helsingin kaupunki.

Selvitys ESA-radan aluetaloudellisista vaikutuksista. Yhteistyössä: Strafica Oy. Tilaaja: Liikennevirasto.

Pilot project promoting the right to housing – Homelessness prevention in the context of evictions – VT/2013/056 – National expert of Finland. Yhteistyössä: Human European Consultancy, FEANTSA & National University of Ireland. Tilaaja: Euroopan Komissio

Espoon väestöprojektiot 2050. Tilaaja: Espoon kaupunki.

Turun väestöprojektiot.

The ex post evaluation 2007-2013 – Work Package 13: geography of expenditure.

Länsisataman liikenneratkaisuvaihtoehtojen kaupunkitaloudellinen arviointi.

Pisara-radan laajempien yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnin päivitys ja täydentäminen.

Keski-Uudenmaan kuntaliitoksen yhdyskuntarakennearviointi.

Helsinkiläisten asunnottomuuspolut.

Nuorten asuminen 2014.

Uudenmaaliiton tietopalvelu, Uusimaa-tietopankki.

Raide-Jokerin ja Laajasalon raitiotieyhteyden kaupunkitaloudellinen arviointi.

Espoon kasvu ja maankäytön vaihtoehdot.

Kauniaisten väestöprojektiot vuoteen 2040.

Riihimäen väestöprojektiot vuoteen 2035.

Uudenmaan elinkeinotoimintojen nykytilanne ja kehityssuunnat.
Lue julkaisu

Extent and Profile of Homelessness in European Member States

Näkökulmia Helsingin seudun maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen sekä maankäytön kehittämisalueiden edellytyksiin. Asiantuntijakyselyn ja -haastatteluiden tuloksia.
Lue julkaisu

Turun TE-toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso
Lue julkaisu

Muuttoliikkeen vaikutuksista väestön tulotasoon Helsingissä ja Helsingin seudulla
Lue julkaisu

Tavallisen pienituloisen ihmisen kohtuuhintainen vuokra-asuminen Helsingin seudulla
Lue julkaisu

Helsingin seudun  ja Helsingin väestönkehitys. Toteutunut väestönkasvu ja projektiot vuoteen 2050.
Lue julkaisu