Käynnissä olevat projektit

Selvitys Etelä-Suomen liikennekäytävistä ja talousalueen liikennejärjestelmän kehittämispoluista. Tilaaja: Uudenmaan liitto

Esiselvitys laajemmista taloudellisista vaikutuksista hankearvioinnissa. Tilaaja: Liikennevirasto

Evaluation Help desk. Yhteistyössä: Applica. Tilaaja: Euroopan Komissio, DG Regio.

Helsingin seudun yrityskatsaus – toimipaikat 2013. Tilaaja: HSY.

Kuntajakoselvitysalueita koskevien talous- ja ennakointiaineistojen tuottaminen. Tilaaja: Valtiovarainministeriö

HLJ 2015 asiantuntijatyöt. Tilaaja: HSL

Seudun maankäytön arvioiden tuottamismenetelmä mallijärjestelmän käyttöön. Yhteistyössä: Strafica Oy. Tilaaja: HSL

Helsingin seudun maankäytön ja liikenteen pitkän tähtäimen tavoitteet. Yhteistyössä: Strafica Oy. Tilaaja: LVM, YM, Helsingin kaupunki (MASU) ja HSL