Julkaisut – 2014

Laakso, S. & Kilpeläinen, P. (2014) Näkökulmia Helsingin seudun maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen sekä maankäytön kehittämisalueiden edellytyksiin. Asiantuntijakyselyn ja -haastatteluiden tuloksia. Helsingin seudun MAL-neuvottelukunta & HLJ 2015 / Helsingin Seudun Liikenne HSL. 3/2014

Laakso, S. & Kilpeläinen, P. (2014) Uudenmaan elinkeinotoimintojen nykytilanne ja kehityssuunnat. Uudenmaan liiton julkaisuja E141 – 2014.

Kilpeläinen, P., Laakso, S. &Tähtinen, V. (2014) Helsingin seudun yrityskatsaus – toimipaikat 2012. HSY.

Kostiainen, E. & Laakso, S. (2014) Turun TE-toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso. Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Laakso, S. & Loikkanen, H. A. (2014) Yhdyskuntarakenne ja kasautumisen hyödyt – kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä kaupunkeja tiivistämällä. Talous- ja yhteiskunta 42(3), 28-35.

Laakso, S. (2014) Ohentaako pienituloisten nuorten aikuisten Helsinkiin muutto kaupungin veropohjaa? Kvartti 2/2014, 12-21.

Helsingin seudun toimialakatsaus 2/2014
Helsingin seudun toimialakatsaus 1/2014

Keski-Suomen Aikajana 2/2014
Keski-Suomen Aikajana 1/2014

Lapin Suhdannekatsaus 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1/2014