Julkaisut – 2013

Kilpeläinen, P., Laakso, S. & Tähtinen, V (2013) Helsingin seudun yritysraportti. HSY.

Kostiainen, E & Koskela J. (2013) Sukupuolten välinen tasa-arvo Helsingin kaupungin työpaikoilla. Helsingin kaupunki, Tietokeskus. Tutkimuksia 2013:5.

Kostiainen, E. & Laakso, S. (2013) Vailla vakinaista asuntoa olevat Helsingissä. Teoksessa Hyväri, S. & Kainulainen, S. (toim.) Paikka asua ja elää? Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A tutkimuksia 39. s. 25-46.

Laakso, S. & Loikkanen H.A. (2013) Helsingin seudun maankäyttö, kiinteistömarkkinat ja perusrakenteen rahoitus. Kansantaloudellinen aikakausikirja 4/2013.

Laakso, S. & Kostiainen, E. (2013) Tavallisen pienituloisen ihmisen kohtuuhintainen vuokra-asuminen Helsingin seudulla. Y-Säätiö.

Laakso, S. (2013) Muuttoliikkeen vaikutuksista väestön tulotasoon Helsingissä ja Helsingin seudulla. Helsingin kaupungin tietokeskus tutkimuksia 2/2013.

Laakso, S., Kostiainen, E., Kalvet, T. & Velström, K. (2013) Economic flows between Helsinki-Uusimaa and Tallinn-Harju regions. Helsinki-Tallinn Transport and Planning Scenarios project report.

Laakso, S., Kilpeläinen, P & Lahdelma, T. (2013) Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion policy 2007-2013 Year 3 – 2013. Task 1: Job creation as an indicator of outcomes in ERDF programmes. A report to the European Commission Directorate-General Regional and Urban Policy.

Lahdelma, T. & Laakso, S. (2013). Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKR-hankkeiden arvioinnin menetelmänä. Hallinnon Tutkimus, 32(1), 25–39.

Laakso, S. & Kostiainen, E. Differing regional economies in Europe. Helsinki and Baltic Sea metropolises in the network of European regions. City of Helsinki Urban Facts. Julkaistaan 2013.

Laakso, S. & Lautso, J. & Rautiainen, J. & Särkkä, T. Helsingin moottoritiealueiden maankäytön muutosten kaupunkitaloudelliset vaikutukset. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. 2013.

Helsingin seudun toimialakatsaus 2/2013
Helsingin seudun toimialakatsaus 1/2013

Keski-Suomen Aikajana 2/2013
Keski-Suomen Aikajana 1/2013

Lapin Suhdannekatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1/2013