Julkaisut – 2012

Laakso, S., Kilpeläinen, P & Lahdelma, T. (2012) Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion policy 2007-2013 Year 2 – 2012. Task 2: Country Report on Achievements of Cohesion policy . A report to the European Commission Directorate-General Regional and Urban Policy.

Laakso, S. (2012) Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion policy 2007-2013 Year 2 – 2012. Task 1: Financial engineering . A report to the European Commission Directorate-General Regional Policy.

Laakso, S. & Lahdelma, T.: Uudenmaan ja Helsingin seudun työpaikkaprojektiot. 2012. Helsingin seudun seututietoryhmä & Helsingin kaupungin tietokeskus.

Kostiainen E. & Laakso, S. (2012) Vailla vakinaista asuntoa – Liikkuvuus asunnottomuuden ja asuntokannan välillä.

Kostiainen E. & Laakso, S. (2012) Vailla vakinaista asuntoa – Liikkuvuus asunnottomuuden ja asuntokannan välillä. Kvartti 2/2012 s. 23-33.

Laakso, S., Kilpeläinen, P. & Tähtinen V. (2012): Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2010. HSY.

Laakso, S., Kilpeläinen, P. & Loikkanen, H.A. (2012). Asiantuntija-arviointi Uudenmaan maakuntakaavan uudistamisesta. Uudenmaan liitto

EAKR -toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 Teema 3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen arviointi. Ramboll Management Consulting Oy (ent. Net Effect Oy), Kaupunkitutkimus TA Oy, Suomen aluetutkimus FAR ja Nordregio. TEM

Kilpeläinen, P., Laakso, S. & Kostiainen, E. (2012) Kaupungissa tapahtuu. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset Helsingissä. Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus.

Laakso, S., Kilpeläinen, P., Mäenpää, P. & Mansikka, I. (2012) Pienyrittäjien toimintamahdollisuuksien tukeminen Östersundomin kaavoituksessa. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.

Kilpeläinen, P. (2012)Ennakointikamari 2009-2012. Yritys- ja oppilaitoskyselyiden yhteenveto eri toimialojen ammatillisen osaamisen tarpeista. Helsingin seudun kauppakamari.

Kilpeläinen, P. (2012) Ennakointikamari: Finanssiala. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista. Helsingin seudun kauppakamari.

Kilpeläinen, P. (2012) Ennakointikamari: Kiinteistöpalvelut ja turvallisuusala. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista. Helsingin seudun kauppakamari.

Kilpeläinen, P. (2012) Ennakointikamari: ICT. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista. Helsingin seudun kauppakamari.

Kilpeläinen, P. & Kostiainen, E. (2012) Ennakointikamari: Hyvinvointiala. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista. Helsingin seudun kauppakamari.

Laakso, S. 2012. Helsingin seudun ja Helsingin väestökehitys. Toteutunut väestönkasvu ja projektiot vuoteen 2050. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:3.

Laakso, S, & Loikkanen, H.A. & Susiluoto, I. (toim.): Metropolialueen talous – Näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin. 2012. Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka –tutkimusohjelma & Helsingin kaupungin tietokeskus.

Metsäranta, H. & Laakso, S. & Rinta-Piirto, J. & Haapamäki, T. & Törmä, H. & Määttä, S. & Reini, K.: 2012. Pisara-radan laajemmat yhteiskunnalliset vaikutukset. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 11/2012.

Laakso, S. 2012. Financial Engeneering, Finland. Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of cohesion policy 2007-2013. A Report to the European Commission Directorate-General Regional Policy.

Laakso, S. (2012): Kaupunkien erikoistuminen ja kaupunkien verkostot. Kirjassa Metropolialueen talous, toim. Loikkanen, H. & Laakso, S. & Susiluoto, I. Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma & Helsingin kaupungin tietokeskus.

Lönnqvist. H, & Laakso, S. (2012): Kaupunkialueen maankäyttö metropolialueella. Kirjassa Metropolialueen talous, toim. Loikkanen, H. & Laakso, S. & Susiluoto, I. Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma & Helsingin kaupungin tietokeskus.

Moilanen, P. & Laakso, S. (2012): Yhteiskunnan ohjaus maankäytössä. Kirjassa Metropolialueen talous, toim. Loikkanen, H. & Laakso, S. & Susiluoto, I. Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma & Helsingin kaupungin tietokeskus.

Helsingin seudun toimialakatsaus 2/2012
Helsingin seudun toimialakatsaus 1/2012

Keski-Suomen Aikajana 2/2012
Keski-Suomen Aikajana 1/2012

Lappeenrannan toimialakatsaus 2012

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2/2012
Oulun seudun elinkeinokatsaus 1/2012