Julkaisut – 2011

Laakso, S. & Moilanen, P. (2011) Yritystoiminnan sijoittuminen ja työpaikkakeskittymien muodostuminen monikeskuksisessa aluerakenteessa. Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Alue ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuuri 5/2011.

Laakso, S. (2011) Ruuhkamaksujen vaikutukset maankäyttöön Helsingin seudulla. LVM julkaisuja 7/2011.

Laakso, S., Kostiainen, E. & Lönnqvist, H. (2011) Selvitys kaavavarannon ja asuntomarkkinoiden yhteyksistä. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2011.

Laakso, S. ja Kostiainen, E. (2011): European Metropolises. Recession & Recovery. City of Helsinki, Urban Facts. Statistics 2011:19.

Laakso, S. & Kostiainen, E. & Rinta-Piirto, J. (2011) Pietarin ja Helsingin välinen nopea ratayhteys. Liikenteelliset ja aluetaloudelliset vaikutukset Karjalan kehityskäytävällä. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisuja 139.

Jyväskylän yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Kaupunkitutkimus TA Oy (2011). Asunnottomuuden vähentämisen taloudelliset vaikutukset. Ympäristöministeriön raportteja 7/2011.

Laakso, S., Kilpeläinen, P. & Tähtinen, V. (2011): Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2009. HSY.

Laakso, S. & Lahdelma, T. (2011) Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion policy 2007-2013 Year 2011. Task 1: Policy paper on renewable energy and energy efficiency of residential housing. A report to the European Commission Directorate-General Regional Policy.

Ramboll Management Consulting Oy & Kaupunkitutkimus TA & Aluetutkimus FAR & Nordregio. 2011. EAKR-toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahasto-strategian (2007–2013) arviointi vuosina 2007–2010. Toimintalinta 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. Loppuraportti. Työ- ja elinkeinoministeriö.

Kilpeläinen, P. (2010) Ennakointikamari: Kulttuuriala. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista. Helsingin seudun kauppakamari.

Kilpeläinen, P. (2011) Ennakointikamari: Talonrakennus. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista. Helsingin seudun kauppakamari.

Kilpeläinen, P. (2011) Ennakointikamari: Kone ja metallituoteteollisuus 2011. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista. Helsingin seudun kauppakamari.

Kilpeläinen, P. (2011) Ennakointikamari: Logistiikka 2011. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista. Helsingin seudun kauppakamari.

Kilpeläinen, P. (2011) Ennakointikamari: Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista. Helsingin seudun kauppakamari.

Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje. (2011). Yhteistyössä Strafica Oy Liikenneviraston ohjeita 14/2011

Valtatien 4 yhteysvälin Jyväskylä-Oulu-Kemi merkittävä kehittäminen. Arvio aluetalouden ja liikenteen näkökulmasta. (2011). Yhteistyössä Strafica Oy. Nelostie E75 ry:n julkaisu.

Laakso, S. (2011): Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei – katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin. Kansantaloudellinen aikakausikirja 1/2011.

Laakso, S. & Kostianen, E. (2011): Itämeren alueen suurkaupungit eurooppalaisessa kaupunkiverkostossa. Kirjassa Kaupungin kuumat lähteet, toim. Schulman, H. & Mäenpää, P. Helsingin kaupungin tietokeskus.

Laakso, S. (2011): Helsinki seudullisena ja valtakunnallisena talouskeskuksena. Kirjassa Helsinki tiedon kohteena. Helsingin kaupungin tietokeskuksen 100-vuotisjuhlakirja.

Laakso, S. & Kostiainen, E. (2011): Itämeren alueen suurkaupunkien talouskehityksestä. Kvartti 1/2011.

Helsingin seudun toimialakatsaus 4/2011
Helsingin seudun toimialakatsaus 3/2011
Helsingin seudun toimialakatsaus 2/2011
Helsingin seudun toimialakatsaus 1/2011

Keski-Suomen Aikajana 1/2011

Kymenlaakson toimialakatsaus 2/2011
Kymenlaakson toimialakatsaus 1/2011
Kymenlaakso Economic Trends 1/2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 1/2011

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1/2011