Julkaisut – 2010

Laakso, S. ja Kostiainen, E. (2010): The Baltic Sea Cities in the Network of European Metropolises. City of Helsinki, Urban Facts. Statistics 2010:6.

Laakso, S., Kilpeläinen, P. & Tähtinen, V. (2010): Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2008. HSY.

Laakso, S. & Kilpeläinen, P. (2010) Expert evaluation network delivering policy analysis on the
performance of Cohesion policy 2007-2013 Year 2 – 2012. Task 2: Country report on achievements of cohesion policy. A report to the European Commission Directorate-General Regional Policy.

Laakso, S. & Kilpeläinen, P. (2010) Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion policy 2007-2013 Year 2 – 2012. Task 1: Policy paper on innovation. A report to the European Commission Directorate- General Regional Policy.

Kilpeläinen, P. (2010) Ennakointikamari: Tekninen kauppa. Ennakkokyselyn tulokset. Helsingin seudun kauppakamari.

Kilpeläinen, P. (2010) Ennakointikamari: Hyvinvointipalvelut. Ennakkokyselyn tulokset. Helsingin seudun kauppakamari.

Kilpeläinen, P. (2010) Ennakointikamari: Kiinteistöpalvelut ja turvallisuusala. Ennakkokyselyn tulokset. Helsingin seudun kauppakamari.

Maankäyttö- ja raideverkkoselvitys. (2010) Yhteistyössä Strafica Oy ja Sito Oy. HSL:n julkaisuja 9/2010

Laakso, S. & Loikkanen, H. A. (2010): Markkinat keskittävät – pitäisikö politiikan hajauttaa? Yhteiskuntapolitiikka 3/2010.

Laakso, S. & Loikkanen, H. A. (2010): Aluetaloudet muutoksessa – maailmanlaajuisesti. Kvartti 2010/1.

Helsingin seudun toimialakatsaus 4/2010
Helsingin seudun toimialakatsaus 3/2010
Helsingin seudun toimialakatsaus 2/2010
Helsingin seudun toimialakatsaus 1/2010

Keski-Suomen Aikajana 3/2010
Keski-Suomen Aikajana 2/2010
Keski-Suomen Aikajana 1/2010

Kymenlaakson toimialakatsaus 2/2010
Kymenlaakson toimialakatsaus 1/2010
Kymenlaakso Economic Trends 1/2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010