Julkaisut – 2009

Laakso, S. ja Kostiainen, E.(2009): Välimallin asumismuotojen nykytila ja tulevaisuuden näkymät pääkaupunkiseudulla. Helsingin kaupunki, Talous- ja suunnittelukeskuksen julkaisuja 2/2009.

Laakso, S. ja Kostiainen, E.(2009): Tiepidon aluetaloudelliset vaikutukset. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 2/2009. Tiehallinto.

Laakso, S. ja Kostiainen, E.(2009): Design in the local economy: Location factors and externalities of design. Knowledge, Technology & Policy 22:4, 227-239.

Laakso, S., Kilpeläinen, P. & Kostiainen, E. (2009): Helsingin seudun lentokentän merkitys yritystoiminnan ja aluetalouden kannalta. Ympäristöministeriön raportteja.

Laakso, S., Kilpeläinen. P. & Tähtinen. V. (2009): Pääkaupunkiseudun yritysraportti. Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla. YTV 10/2009.

Tulevaisuuden henkilöliikenneselvitys. (2009). Yhteistyössä Strafica Oy, Linea Konsultit Oy ja Tulevaisuudentutkimuskeskus. Ratahallintokeskus strategioita ja selvityksiä 1/2009.

Helsingin seudun ruuhkamaksuselvitys. (2009). Yhteistyössä Strafica Oy, Traficon/Rapp, WSP Finland, JT-Con ja Trafix. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 30/2009

Kilpeläinen, P. (2009) Ennakointikamari: Talon rakennus ja infra-ala. Ennakkokyselyn tulokset. Helsingin seudun kauppakamari.

Kilpeläinen, P. & Kostiainen, E. (2009) Ennakointikamari: Majoitus- ja ravitsemisala. Ennakkokyselyn tulokset. Helsingin seudun kauppakamari.

Kostiainen, E. & Kilpeläinen, P. (2009) Ennakointikamari: LVI- ja sähkö- ja automaatioala. Ennakkokyselyn tulokset. Helsingin seudun kauppakamari.

Strafica Oy, Kaupunkitutkimus TA OY, Suomen Ympäristökeskus, VTT, TKK:n yhdyskuntasuunnittelun tutkimuskeskus ja Helsingin yliopisto (2009): Alueet ja verkot suomalaisen kilpailukyvyn perustana. Verkottuneen aluerakenteen ominaisuudet. Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan julkaisuja 13-15:2009

Stafica Oy, Linea Konsultit Oy, Kaupunkitutkimus TA Oy ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus: Tulevaisuuden henkilöliikenneselvitys. 2009. Yhteistyössä Stafica Oy, Linea Konsultit Oy ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Ratahallintokeskus, strategioita ja selvityksiä 1/2009.

Laakso, S. & Loikkanen, H. A. (2009): Regional economies are changing – globally. City of Helsinki Urban Facts, Quarterly 4/1009.

Helsingin seudun toimialakatsaus 4/2009
Helsingin seudun toimialakatsaus 3/2009
Helsingin seudun toimialakatsaus 2/2009
Helsingin seudun toimialakatsaus 1/2009

Keski-Suomen Aikajana 3/2009
Keski-Suomen Aikajana 2/2009
Keski-Suomen Aikajana 1/2009

Kymenlaakson toimialakatsaus 2/2009
Kymenlaakson toimialakatsaus 1/2009
Kymenlaakso Economic Trends 1/2009

Lappeenrannan toimialakatsaus 2009