Julkaisut – 2008

Kilpeläinen, P. (2008): Kumppanuus ja yhteistyö Euroviisujen järjestämisessä. Kirjassa Keskinen, V. (toim.): Täydet pisteet – Twelve Pointis. Eurovision laulukilpailut Helsingissä 2007. Helsingin kaupungin tietokeskus.

Laakso, S. & Kilpeläinen, P. (2008): Eurovision laulukilpailujen vaikutuksia matkailualan yritystoiminnalle. Kirjassa Keskinen, V. (toim.): Täydet pisteet – Twelve Pointis. Eurovision laulukilpailut Helsingissä 2007. Helsingin kaupungin tietokeskus.

Laakso, S. & Kilpeläinen, P. (2008) Eurovision Song Contest Helsinki 2007. Laulukilpailut yleisön, yritysten ja yhteistyökumppanien näkökulmasta. Helsingin kaupungin tietokeskus tutkimuskatsauksia 2/2008.

Laakso, S. ja Kostiainen, E. (2008) European Metropolises. The Baltic Sea Cities in The European Context. City of Helsinki, Urban Facts. Statistics 2008:45.

Laakso, S. & Kostiainen, E. (2008) Design in the Local Economy. A Look at the Location Factors and Externalities of Design.

Kilpeläinen, P., Laakso, S., Tokila, A. & Tohmo, T. (2008) Eteläisen Keski-Suomen Puualan ja Teräksen taitajat -projektin arviointiraportti. JYKES.

Kilpeläinen, P. (2008) Ennakointikamari: liikenne- ja kuljetuspalvelut. Ennakkokyselyn tulokset. Helsingin seudun kauppakamari.

Metropolialueen kestävä aluerakenne (METKA). (2008) Yhteistyössä Strafica Oy.

Helsingin seudun toimialakatsaus 4/2008
Helsingin seudun toimialakatsaus 3/2008
Helsingin seudun toimialakatsaus 2/2008
Helsingin seudun toimialakatsaus 1/2008

Kymenlaakson toimialakatsaus 2/2008
Kymenlaakson toimialakatsaus 1/2008
Kymenlaakso Economic Trends 1/2008

Lappeenrannan toimialakatsaus 2008