Julkaisut – 2007

Laakso, Seppo (2007) Tonttitarjonta ja asuntomarkkinat pääkaupunkiseudulla -muistio.

Laakso, S., Kuisma, H., Kilpeläinen, P. & Kostiainen, E. (2007) Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset, sosioekonomiset ja kunnallistaloudelliset vaikutukset. Posiva työraportti 2007-94.

Laakso, S. & Kilpeläinen, P. (2007) Yritystoiminta Espoossa. Espoon yritystoiminnan rakenne ja erikoistuminen 2005. Tutkimuksia Espoosta 1/2007.

Laakso, S., Kilpeläinen, P. ja Kostiainen, E. (2007) Pirkanmaan tavoite 2-ohjelman 2000-2006 loppuarviointi. Pirkanmaan liiton julkaisu B 105.

Laakso, S. & Kostiainen, E. (2007) The Economic Map of Urban Europe. A Comparative Study of 45 European metropolises. City of Helsinki Urban Facts. Statistics 2007:42.
Kostiainen, E. (2007) Yksinhuoltajat suomalaisilla työmarkkinoilla. Teoksessa Kauppinen K. ja Evans, J. (toim.) MONIKKO – tasa-arvo monimuotoisissa työyhteisöissä.

Laakso, S., Kuisma, H. ja Kostiainen. E. (2007) WorldSkills 2005 Helsinki – ammattitaidon MM-kilpailujen vaikutukset järjestäjien, yhteistyökumppanien ja aluetalouden kannalta. Skills julkaisuja 1/07.

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman maankäyttö 2018 ja 2030. (2007) Yhteistyössä Strafica Oy.

Helsingin seudun toimialakatsaus 4/2007
Helsingin seudun toimialakatsaus 3/2007
Helsingin seudun toimialakatsaus 2/2007
Helsingin seudun toimialakatsaus 1/2007

Keski-Suomen Aikajana 1/2007

Kymenlaakson toimialakatsaus 2/2007
Kymenlaakson toimialakatsaus 1/2007
Kymenlaakso Economic Trends 1/2007