Julkaisut – 2006

Laakso, Seppo ja Kostiainen, Eeva (2006) The Economic Map of Urban Europe. Helsinki in the European Urban Network. City of Helsinki Urban Facts. Statistics 2006:23.

Ritsilä, J., Haukka, J., Storhammar, E., Laakso, S., Kuisma, H. Kostiainen, E. (2006) Aluekeskusohjelman tulokset ja vaikutukset – arviointi 2001-2006. Sisäasiainministeriön julkaisu 48/2006.

Laakso, S. & Kilpeläinen, P. (2006) Vihdin kunnan väestökehityksen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset kunnallistalouteen. Kaupunkitutkimuksen raportteja 3/2006.

Laakso, S. & Kilpeläinen, P. (2006) Kuntien palvelutarjonta ja palvelujen kustannukset. Case-tutkimus Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven ja Vihdin kunnista. Kaupunkitutkimuksen raportteja 2/2006.

Laakso, S., Kilpeläinen, P. ja Kostiainen, E. (2006) Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla 2006. Uudenmaan liiton julkaisuja C 54 -2006.

Laakso, S., Kilpeläinen, P., Kostiainen, E. ja Susiluoto, I. (2006) Yleisurheilun
MM2005-kisojen aluetaloudelliset vaikutukset. KIHUn julkaisusarja nro 3.

Helsingin seudun toimialakatsaus 4/2006
Helsingin seudun toimialakatsaus 3/2006
Helsingin seudun toimialakatsaus 2/2006
Helsingin seudun toimialakatsaus 1/2006

Keski-Suomen toimialakatsaus 2/2006
Keski-Suomen toimialakatsaus 1/2006

Kymenlaakson toimialakatsaus 2/2006
Kymenlaakson toimialakatsaus 1/2006
Kymenlaakso Economic Trends 1/2006