Julkaisut – 2005

Laakso, S. & Kostiainen, E. (2005) Helsinki Regional Economy. A dynamic city in the European urban network. City of Helsinki Urban Facts, Statistics 2005:23.

Halme, T., Kilpeläinen, P., Laakso, S., Loikkanen, H. ja Vaattovaara, M. (2005) Kirkkonummen kunnan muuttoliiketutkimus. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja B 52/2005.

Laakso, S., P. Kilpeläinen ja H. Kuisma (2005) Tavoite 2 -ohjelmien väliarviointien ajantasaistamisen teema-arviointi: Yrityksiä tukevan innovaatiotoiminnan, osaamisen ja verkottumisen vahvistaminen tavoite 2 -ohjelmissa. Tilaaja: Sisäasiainministeriö.

Laakso, S., Kilpeläinen, P., Kuisma, H. ja Ritsilä, J. (2005) Arviointitutkimus EU:n rakennerahasto-ohjelmista Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla. KTM rahoitetut tutkimukset 9/2005 Elinkeino-osasto.

Helsingin seudun toimialakatsaus 4/2005
Helsingin seudun toimialakatsaus 3/2005
Helsingin seudun toimialakatsaus 2/2005
Helsingin seudun toimialakatsaus 1/2005

Keski-Suomen Aikajana 2/2005
Keski-Suomen Aikajana 1/2005

Kymenlaakson toimialakatsaus 2/2005
Kymenlaakson toimialakatsaus 1/2005
Kymenlaakso Economic Trends 1/2005