Julkaisut – 2004

Laakso, S. & Kostiainen, E. (2004) The regional economy of Helsinki from a European perspective. City of Helsinki Urban Facts, Statistics 2004:17.

Laakso, S., Kuisma, H., Kilpeläinen, P. ja Kostiainen, E. (2004) InnoELLI-ohjelman arviointi. Varsinais-Suomen liitto.

Laakso, S., P. Kilpeläinen, E. Kostiainen (2004) Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C 44 – 2004.

Laakso, S., K. Itkonen, P. Kilpeläinen. (2004) Keski-Suomen toimialatyön arviointi. Keski-Suomen liitto B 134 – 2004

Laakso, S., K. Itkonen, P. Kilpeläinen, H. Kuisma, H. Littunen, J. Ritsilä. (2004) Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelma 2000-2006. Väliarviointi. SM:n EU-ohjelmat -julkaisusarja 4/2004.

Kuisma, H., P. Kilpeläinen ja S. Laakso. (2004) Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelma 2000 – 2006. Väliarvioinnin hanketutkimus. Selvitys ESR- ja EAKR -hankkeista (pl. KTM:n yrityshankkeet). Kaupunkitutkimuksen raportteja nro 1/2004.

Kilpeläinen, P. ja H. Kuisma: Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelma 2000 – 2006. Väliarvioinnin kyselytutkimus maakuntien yhteistyöryhmille. Kaupunkitutkimuksen raportteja nro 2/2004.

Itkonen, K., P. Kilpeläinen ja H. Kuisma (2004) Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelma 2000 – 2006.
Väliarvioinnin case-tutkimukset. Kaupunkitutkimuksen raportteja nro 3/2004.

Laakso, S. ja H. Kuisma. (2004) Käsityötuotanto pääkaupunkiseudulla. Selvitys käsityötuotannon ammattilaisista ja yrityksistä sekä heidän näkemyksiään alastaan. Uudenmaan liiton julkaisuja C 43 – 2004.

Helsingin seudun toimialakatsaus 4/2004
Helsingin seudun toimialakatsaus 3/2004
Helsingin seudun toimialakatsaus 2/2004
Helsingin seudun toimialakatsaus 1/2004

Keski-Suomen Aikajana 2/2004
Keski-Suomen Aikajana 1/2004