Julkaisut – 2001 ja aiemmat

Keski-Suomen Aikajana 1/2001

1990-luku

Alueiden välinen muutto Suomessa. Raportit Helsingin kaupungin tietokeskuksen sekä Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisusarjassa 1998.

Asuntomarkkinoiden alueellinen kehitys Suomessa. Osa Suomen Akatemian lamaprojektia. Raportit Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen (PTT) ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimussarjoissa 2000 sekä lukuisia artikkeleita.

Demografisten tekijöiden vaikutus asuntojen kysyntään. Raportti VATT:n sarjassa 1999.
(Tekijät: Seppo Laakso, Heikki A. Loikkanen ja Mika Kuismanen).

Syvenevä integraatio ja aluetaloudellinen kehitys. Osa valtioneuvoston toimesta tehtyä EMU:n vaikutusten tutkimusta. Raportti valtioneuvoston kanslian sarjassa 1997. (Tekijät: Seppo Laakso, Heikki A. Loikkanen ja Risto Sullström).

Asuntojen hinnat ja asuntojen ominaisuuksien kysyntä. Julkaistu ETLA:n sarjassa 1997.

Asuntomarkkinat ja asumisen taloudellinen ohjaus. Julkaistu raporttina VATT:n sarjassa ja artikkelina

Helsingin kaupungin julkaisemassa kirjassa Koti kaupungissa 1997. (Tekijät: Seppo Laakso, Heikki A. Loikkanen)

Yritystoiminta pääkaupunkiseudulla. Julkaistu YTV:n sarjassa 1997.

Pääkaupunkiseudun toimitilalaskenta 1995. Julkaistu YTV:n sarjassa 1996.

Muuttoliike Helsingin seudulla. Julkaistu Helsingin kaupungin tietokeskuksen sarjassa 1995.