Väestö- ja työpaikkaprojektiot

Kuntien suunnittelu ja päätöksenteko tarvitsevat ennakoivaa tietoa väestön ja työpaikkojen kehityksestä tulevaisuudessa. Maankäyttöä, palveluita ja kuntien taloutta ei voida suunnitella järkevästi ilman perusteltua näkemystä siitä, miten väestö ja työpaikat muuttuvat tulevina vuosina.

Väestöprojektiolla tarkoitetaan erityisellä laskentamallilla laadittavaa ja tehtyihin oletuksiin perustuvaa laskelmaa, joka kuvaa tulevaa väestökehitystä siinä tapauksessa, että tehdyt oletukset toteutuvat. Suunnittelukäyttöön valittua väestöprojektiota nimitetään yleensä ennusteeksi.

Kaupunkitutkimuksella on käytettävissään kaksi Seppo Laakson kehittämää ja toteuttamaa väestöprojektiomallia:

  1. Seutu- ja kuntatasoinen projektiomalli, jolla laaditaan väestölaskelmia yhdelle tai useammalle kunnalle, seutukunnalle tai maakunnalle
  2. Osa-alueittainen projektiomalli, jolla laaditaan väestölaskelmia kunnan osa-alueille.

Kummallekin projektiomallille on toteutettu SAS-ohjelmistolla projektion laskentaohjelma, lähtötietojen ja parametrien tiedonhallinta sekä ennusteiden tulostusohjelma.

Voit lukea lisää palvelustamme tutustumalla Helsingin seudun väestöprojektioihin.

Työpaikkaprojektiolla tarkoitetaan erityisellä laskentamallilla laadittavaa ja tehtyihin oletuksiin perustuvaa laskelmaa, joka kuvaa tulevaa työllisyyskehitystä siinä tapauksessa, että tehdyt oletukset toteutuvat. Työpaikkojen osalta oleellisia näkökulmia ovat työpaikkojen määrä, toimialarakenne sekä alueellinen sijoittuminen.

Voit lukea lisää palvelustamme tutustumalla Uudenmaan työpaikkaprojektioihin.