Tutkimukset ja selvitykset

Teemme soveltavaa empiiristä tutkimusta sekä käytännönläheisiä selvityksiä erityisesti seuraavista aihepiireistä: asuntomarkkinat, väestö, muuttoliike, yritystoiminta, toimitilamarkkinat, yhdyskuntarakenne, maankäyttö ja liikenne, tapahtumat sekä aluetalouden vaikutukset. Tunnemme alojen teoriat, tietolähteet ja käsitteet ja seuraamme alan kansainvälistä ja kotimaista tutkimusta.

Laadimme haastattelu- ja kyselytutkimuksia sekä teemme erilaisia rekisteriaineistoihin pohjautuvia tutkimuksia ja selvityksiä.

Hyvällä tutkimusprojektilla on jatkuvuutta eli sen vaikutukset jatkuvat myös työn päätyttyä.

Voit lukea lisää tekemistämme tutkimuksista ja selvityksistä tutustumalla julkaistuihin tutkimusraportteihin.

Haastattelu- ja kyselytutkimukset

Maankäyttö

Pienyritysten toimintamahdollisuuksien tukeminen Östersundomin kaavoituksessa
Lue lisää »

Tapahtumat

Kaupungissa tapahtuu – tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset Helsingissä.
Lue lisää »

Eurovision Song Contest Helsinki 2007 – Laulukilpailut yleisön, yritysten ja yhteistyökumppaneiden näkökulmasta
Lue lisää »

Aluetaloudelliset vaikutukset

Helsingin seudun lentokentän merkitys yritystoiminnan ja aluetalouden kannalta
Lue lisää »

Rekisteriaineistoihin pohjautuvat tutkimukset

Muuttoliike

Muuttoliikkeen vaikutuksista väestön tulotasoon Helsingissä ja Helsingin seudulla
Lue lisää »

Asuntomarkkinat

Vailla vakinaista asuntoa – Liikkuvuus asunnottomuuden ja asuntokannan välillä
Lue lisää »

Yritystoiminta

Helsingin seudun yritystutkimus ja yrityskatsaukset

Muita tutkimuksia ja selvityksiä

Tavallisen pienituloisen ihmisen kohtuuhintainen vuokra-asuminen Helsingin seudulla
Differing regional economies in Europe. Helsinki and Baltic Sea metropolises in the network of European regions.

Economic flows between Helsinki-Uusimaa and Tallinn-Harju regions.
Lue lisää »

Helsingin moottoritiealueiden maankäytön muutosten kaupunkitaloudelliset vaikutukset.

Yritystoiminnan sijoittuminen ja työpaikkakeskittymien muodostuminen monikeskuksisessa aluerakenteessa.
Lue lisää »

Kaavavarannon yhteys asuntotuotantoon Helsingissä ja Helsingin seudulla.
Lue lisää »

Pietarin ja Helsingin välinen nopea ratayhteys: liikenteelliset ja aluetaloudelliset vaikutukset.
Lue lisää »