Toimialakatsaukset

Toimialakatsauksissa kuvataan ja analysoidaan alueen ja sen päätoimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitystä tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, jotka perustuvat yritysten arvonlisävero- ja työnantajasuoritusilmoituksiin. Toimialojen kehitystä kuvataan neljännesvuositasoisilla aikasarjoilla. Pääpaino on viimeksi kuluneen vuosineljänneksen ja vuoden kehityksessä. Lisäksi kuvioissa esitetään kehitys viimeksi kuluneen neljän vuoden ajalta. Katsaukset tarjoavat ajankohtaista hyötytietoa alueen yrityksille, edunvalvonta-organisaatioille, alue- ja kunnallishallinnolle sekä tiedotusvälineille.

Katsauksen sisältö voidaan jaotella seuraaviin osiin:

  • Suhdannekuvassa esitetään alueen kokonaistuotannon ja työllisyyden kehitys sekä verrataan sitä koko maan kehitykseen.
  • Toimialojen vertailu kuvaa päätoimialojen tuotannon/liikevaihdon sekä työllisyyden muutosta viimeisen vuoden aikana sekä erikseen sovitusta aloitus vuodesta lähtien.
  • Toimialarakenne on kuvaus alueen ja koko maan työpaikkojen toimialajakaumasta sekä alueen erikoistumisaloista.
  • Toimialakohtaiset katsaukset kuvaavat toimialan tuotannon tai liikevaihdon, palkkasumman sekä työllisyyden kehityksen. Katsauksen päätoimialoja voivat olla: teollisuus, rakentaminen, kauppa, majoitus- ravitsemisala, rahoitustoiminta, palvelut liike-elämälle, liikenne, palvelut kotitalouksille sekä julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut.
  • Suhdannenäkymissä kuvataan yritysten suhdanneodotuksia alueella.
  • Tietolähteet ja käsitteet kohdassa mm. esitellään katsauksessa käytetyt indikaattorit: tuotannon volyymi, liikevaihto, palkkasumma ja työllisyys.
  • Erikseen nimetty vaihtuva teema jostakin alueelle ajankohtaisesta aiheesta.

Säännöllisesti julkaisemamme toimialakatsaukset:

Voit lukea lisää palvelustamme tutustumalla Helsingin seudun toimialakatsaukseen.