Asiantuntijapalvelut

Uudenmaan liiton tietopalvelu

Kaupunkitutkimus pitää yllä Uudenmaan liiton tietopalvelu-sivustoa.

Sisältö on koottu pääosin Tilastokeskuksen ja SOTKAnetin tietokannoista. Sivuston ylläpito pitää sisällään sivuilla olevien tietojen päivittämisen ja uuden tiedon lisäämisen sekä suomeksi että ruotsiksi. Lisäksi Uudenmaan kunnilla on mahdollista saada henkilökohtaista tiedonhaku- ja neuvontapalvelua Kaupunkitutkimukselta.

Sivustossa on yhteensä 13 teemaa: alue, aluetalous, asuminen, koulutus, kulttuuri ja liikunta, kunnallistalous, liikenne, sosiaali- ja terveystoimi, työmarkkinat, väestö, yritystoiminta, maakuntaohjelman seuranta ja lähtökohdat sekä ennakointi. Maakuntaohjelma -teeman sisällön tuottamisesta vastaa Uudenmaan liitto. Liitto vastaa myös sivustolle tuotettavasta kartta materiaalista. Lisäksi sivustolle kerätään Uuttamaata koskevaa ajankohtaista tutkimustietoa ja linkkejä. Sivuilla on myös englanninkielinen teema Uudestamaasta: Facts in english.

Helsingin seudun maankäyttö

Aluetalouden seurantaindikaattorit

Olemme laatineet aluetalouden seurantaindikaattoreita Helsingin Seudun Ympäristölle (HSY, vuoteen 2009 asti YTV) vuodesta 2006 vuoteen 2010 kaksi kertaa vuodessa. Indikaattorit sisältävät väestökehityksen, työlliset, työpaikat, tuotannon (Bkt) sekä väestön tulot. Seuranta-alueina ovat pääkaupunkiseutu (pl. tuotanto ja tulot), Helsingin seutu (14 kuntaa) ja koko Suomi.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Olemme Strafica Oy:n kanssa tukemassa neuvottelukunnan sihteeristöä seudun pitkän tähtäimen tavoitteiden ja tahtotilan valmistelussa. Helsingin seudun maankäytön ja asumisen MAL/MASU- sekä liikennejärjestelmän HLJ 2015 -suunnitteluprosessit tähtäävät uuden MAL-aiesopimuksen solmimiseen seudun kuntien ja valtion välillä vuonna 2015. Helsingin seudun maankäyttö- ja liikenneneuvottelukunta on perustettu kytkemään suunnitteluprosessit entistä paremmin yhteen, minkä varmistamiseksi neuvottelukunta käy yhteisen keskustelun seudun maankäytön ja liikenteen pitkän tähtäimen tavoitteista ja tahtotilasta.