Asiantuntijapalvelut

Aluetalouden seurantaindikaattorit

Olemme laatineet aluetalouden seurantaindikaattoreita Helsingin Seudun Ympäristölle (HSY, vuoteen 2009 asti YTV) vuodesta 2006 vuoteen 2010 kaksi kertaa vuodessa. Indikaattorit sisältävät väestökehityksen, työlliset, työpaikat, tuotannon (Bkt) sekä väestön tulot. Seuranta-alueina ovat pääkaupunkiseutu (pl. tuotanto ja tulot), Helsingin seutu (14 kuntaa) ja koko Suomi.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Olemme Strafica Oy:n kanssa tukemassa neuvottelukunnan sihteeristöä seudun pitkän tähtäimen tavoitteiden ja tahtotilan valmistelussa. Helsingin seudun maankäytön ja asumisen MAL/MASU- sekä liikennejärjestelmän HLJ 2015 -suunnitteluprosessit tähtäävät uuden MAL-aiesopimuksen solmimiseen seudun kuntien ja valtion välillä vuonna 2015. Helsingin seudun maankäyttö- ja liikenneneuvottelukunta on perustettu kytkemään suunnitteluprosessit entistä paremmin yhteen, minkä varmistamiseksi neuvottelukunta käy yhteisen keskustelun seudun maankäytön ja liikenteen pitkän tähtäimen tavoitteista ja tahtotilasta.