Arvioinnit

Olemme olleet vuosien ajan mukana EU:n rakennerahastotoiminnan arvioimisessa ja muissa ministeriöiden ohjelma-arvioinneissa vuodesta 2004. Lisäksi olemme vastanneet Suomen maa-arvioinnista Euroopan Unionin komission alueiden pääosastolle vuodesta 2008. Teemme myös maakuntakohtaisia arviointeja koskien rakennerahastotoimintaa, maakunta-ohjelmien suunnittelua ja toteutusta.

Olemme käyttäneet EAKR -ohjelma-arvioinnissa hyödyksi verkostoanalyysiä koskien yritysten verkostoitumista tukevien EAKR -hankkeiden arvioinnin menetelmänä.

Arvioinnilla pyritään hankkimaan tietoa siitä, miten arviointikohteeseen ovat vaikuttaneet siihen suunnatut toimenpiteet. Esimerkiksi miten kehittämisohjelmalla tai hankkeella ja sen toimenpiteillä on saavutettu annetut tavoitteet, miten ohjelman tai hankkeen strategia ja toiminnallisuus ovat suunnanneet toimintaa tavoitteita kohden ja miten tehokkaita ohjelman tai hankkeen eri toimenpiteet ovat olleet tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Näin saadaan tutkittua tietoa siitä, mitkä ovat olleet mahdollisia ongelma kohtia ja miten tulevaisuudessa kannattaa toimia, jotta tavoitteet saavutettaisiin entistä paremmin.