Maantieteellinen läheisyys lisää työvoiman liikkuvuutta yritysten välillä

Nykyinen osaamispohjainen talous perustuu entistä vahvemmin kaupunkiseuduille sijoittuviin yrityksiin ja näissä yrityksissä syntyviin innovaatioihin. Tuoreen tutkimuksen mukaan toimipaikkojen maantieteellinen läheisyys on yhteydessä työvoiman liikkuvuuteen niiden välillä pääkaupunkiseudulla.

Tilastoanalyysin mukaan maantieteellisesti toisiaan lähellä olevat toimipaikat muodostavat vahvempia ja tiheämpiä työvoimavirtaverkostoja kaupunkialueen sisällä. Toimipaikan vaihdosten kautta tapahtuva verkostoituminen on myös yhteydessä niiden korkeampaan tuottavuustasoon.

Pääkaupunkiseudun osaamisintensiivisillä toimialoilla neljännes toimipaikanvaihdoksista tapahtui alle kilometrin ja puolet alle neljän kilometrin etäisyyden sisällä. Helsingin ydinkeskusta, ulommat keskustavyöhykkeet sekä Otaniemen-Tapiolan-Leppävaaran vyöhyke Espoossa muodostavat osaamisintensiivisten alojen työvoimavirtojen selvästi vahvimman alueellisen keskittymän. Sitä täydentävät erityisesti Pitäjänmäki ja seudun ulommat työpaikka-alueet.

Yrityskeskittymät edistävät yritysten liiketoimintamahdollisuuksia

Työvoiman liikkuvuus lisää yritysten, toimialojen ja alueiden tuottavuutta ja kilpailukykyä. Osaamisintensiivisten alojen sijoittumis- ja toimintaedellytyksillä onkin suuri merkitys pääkaupunkiseudun ja myös koko maan talouden kehitykselle. Kaupungit voivat edistää työmarkkinoiden toimivuutta ja yritysten liiketoimintamahdollisuuksia luomalla yrityksille maankäytölliset edellytykset sijaita lähekkäin kehittämällä kaupunkialueilla sijaitsevia yrityskeskittymiä. Keskeisiä tekijöitä ovat toimitilojen tarjonta, liikenneyhteydet sekä alueilla tarjolla olevat palvelut yrityksille ja niiden henkilöstölle.

Informaatioteknologian kehitys ei korvaa maantieteellistä läheisyyttä

Taloudellisen toiminnan keskittymisen tuottamat kasautumishyödyt liittyvät läheisesti osaamisen luomiseen ja leviämiseen alueella. Vaikka verkostot eivät välttämättä ole enää informaatioteknologian kehittymisen myötä maantieteellisesti rajattuja, alueellisella läheisyydellä vaikuttaa edelleen olevan merkitystä taloudellisen toiminnan kannalta.

Tuoreessa tutkimuksessa on tarkasteltu kasautumishyötyjen taustalla olevia mikrotason mekanismeja eli pääkaupunkiseudun erityisosaamisista vaativien alojen työvoiman liikkuvuutta ja verkostoitumisen yhteyttä toimipaikkojen tuottavuuteen. Tutkimus perustuu pääasiassa Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston ja yritysrekisterin tietoihin.

Lähde: Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso: Toimipaikkojen läheisyys ja työvoimavirtojen verkostot pääkaupunkiseudulla, Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 2016:6, pdf-julkaisu. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_12_05_Tutkimuksia_6_Lahdelma_Laakso.pdf

Lisätietoja: Tutkija Tamás Lahdelma, puh. 050 441 9534, e-mail: tamas.lahdelma(at)kaupunkitutkimusta.fi