Helsingin seudun yritysraportti julkaistaan

Helsingin seudun yritysraportti julkaistaan to 9.1.2014. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on raportoinut seudun yritystoiminnan kehityksestä vuodesta 2009 lähtien, jolloin julkaistiin ensimmäinen Pääkaupunkiseudun yritysraportti. Tämän jälkeen on julkaistu vuosittain suppeampi yrityskatsaus. Nyt julkaistavassa Helsingin seudun yritysraportissa tarkasteltava alue on Helsingin seudun 14 kuntaa ja siinä kuvataan laajasti ja havainnollisesti yritystoiminnan rakennetta, ominaisuuksia, toimialajakaumaa, erikoistumista ja avainklustereita, alueellista sijoittumista sekä yritystoiminnan muutosta 2000-luvulla. HSY:n tilaaman yritysraportin ovat koonneet VTT Seppo Laakso ja VTM Päivi Kilpeläinen Kaupunkitutkimus TA Oy:stä sekä seututietoasiantuntija Vilja Tähtinen HSY:stä. Ulkomaalaistaustaisten yritysten toimintaa kuvaavan luvun (2.7) on laatinut tietopalvelupäällikkö Jouko Rajaniemi Tilastokeskuksesta.

Linkki julkaisuun julkaistaan tiedotustilaisuuden jälkeen.