Helsingin seudun tuotanto kasvoi ja väestönmäärä ylitti 1,5 miljoonan asukkaan rajan

Helsingin seudun tuotannon kasvu jatkui kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa. Helsingin seudun työllisten määrä oli 7 % korkeammalla kuin tasolla kuin vuonna 2014. Alueen väestön kasvu perustuu pääosin ulkomaistaustaisiin muuttajiin, selviää Helsingin seudun kauppakamarin Toimialakatsauksesta 2–3/2019.

Lue lisää Helsingin seudun toimialakatsauksesta