Helsingin seudun kasvu kiihtyy

Talous jatkoi Helsingin seudulla kasvuaan viime vuoden lopulla. Yritysten tuotanto ja työllisten sekä työpaikkojen määrät kasvoivat.Helsingin seudulla toimivien yritysten tuotanto kasvoi vajaat viisi prosenttia viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan.

Seudun keskeisistä toimialoista liikevaihdon kasvu oli vauhdikkainta rakennusalalla sekä palvelualoilla, erityisesti liike-elämän palveluissa, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Myös teollisuuden kasvu jatkui vuoden takaisesta. Vahva kasvu heijastui myös työllisten ja työpaikkojen määriin. Molemmat olivat vuoden lopussa kolme prosenttia korkeammalla tasolla kuin edeltävänä vuonna.

Lue lisää Helsingin seudun toimialakatsauksesta