Ajankohtaista

OULUN SEUDUN ELINKEINOKATSAUS ON JULKAISTU

Koronaviruspandemia heikensi Oulun seudun suhdannekehitystä maaliskuusta 2020 alkaen nopeasti useilla päätoimialoilla. Seudun jalostusaloista liikevaihdon trendi kääntyi kasvuun vuoden loppupuolella teollisuudessa, mutta rakentamisessa liikevaihdon trendin lasku jatkui. Palvelualoista liikevaihdon kehitys jatkui edellisvuoteen verrattuna heikkona majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kotitalouksien palveluissa sekä kuljetus- ja varastointialalla. Seudun talouden kannalta keskeisellä informaatio- ja viestintäalalla liikevaihto kasvoi kuitenkin edelleen. (lisää…)


PANDEMIA KÄÄNSI VÄESTÖVIRRAT POIS HELSINGISTÄ

Korona on vaikuttanut Helsingin seudun väestökehitykseen dramaattisesti: poismuutto Helsingistä kasvoi merkittävästi ja tulomuutto muualta Suomesta Helsinkiin väheni. Suhdannenäkymät ovat parantuneet useilla päätoimialoilla. Kasvu on ollut vahvaa erityisesti informaatio- ja viestintäalalla, teollisuudessa ja rahoitusalalla.

Korona romahdutti liikenteen matkustajamäärät Helsingin seudulla

Joukkoliikenteen matkustajamäärät laskivat romahdusmaisesti Helsingin seudulla vuonna 2020. Myös ajoneuvoliikenne väheni merkittävästi. Satamien ja lentoasemien liikennemäärät jäivät poikkeusoloissa ennätysalhaalle. Suhdannenäkymät jatkuivat heikkoina useilla aloilla pääkaupunkiseudulla. (lisää…)


Helsingin seudun uusien asuntojen määrä nousi ennätyslukemiin vuonna 2020

Pääkaupunkiseudulla valmistui uusia asuntoja lähes 18 500 lokakuusta 2019 syyskuuhun 2020. Uusien asuntojen keskikoko on pienentynyt pääkaupunkiseudulla merkittävästi. Suhdanteet heikkenivät Helsingin seudulla nopeasti kaikilla päätoimialoilla rakentamista lukuun ottamatta (lisää…)


Helsingin seudulla rakennusala vielä kasvussa, palvelualojen näkymissä varovaista toiveikkuutta

Rakentamisen liikevaihto on kasvussa, ja palvelualojen suhdanteissa näkyy Helsingin seudulla varovaista toiveikkuutta. Yritysten liikevaihdon romahtaminen tuntuu voimakkaimmin majoitus- ja ravitsemisalalla sekä kuljetustoiminnassa. Helsingin seutu on jäänyt muiden Pohjoismaiden metropolien kasvuvauhdista. (lisää…)


Korona alkoi näkyä yritysten liikevaihdossa maaliskuussa – Helsingin seudun väestönkasvu jatkuu vahvana

Helsingin seudun talous kasvoi vahvasti vuoden 2020 alkuun asti. Yritysten liiketoiminnan kasvu jatkui erityisesti rakentamisessa, informaatio- ja viestintäalalla sekä liike-elämän palveluissa. Korona alkoi näkyä yritysten liiketoiminnassa maaliskuussa, erityisesti majoitus- ja ravitsemisalalla, kuljetuksessa ja kaupassa. Helsingin seudun väestön kasvu perustuu 75 prosenttisesti vieraskieliseen väestöön, selviää Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsauksesta 2/2020.

(lisää…)


Pääkaupunkiseudun asunto-ongelmat vaarantavat koko Suomen kasvua ja kilpailukykyä

Pääkaupunkiseudun asuntojen hinnat ja vuokrat ovat nousseet nopeasti väestömäärän ja keskimääräisen tulotason nousun vuoksi. Paras keino hillitä hintojen ja vuokrien nousua on lisätä asuntojen tarjontaa. Liian pieni tonttimaavaranto on 2000-luvulla ollut rakentamisen pahimpana pullonkaulana. Pääkaupunkiseudun yleiskaavat sekä liikenneratkaisut kuitenkin mahdollistavat uudenlaisen pitkäjänteisen kaavoituksen sekä tonttivarannon kasvattamisen. (lisää…)


Helsingin seudun yrityskatsaus – Toimipaikat 2014

Yrityskatsaus sisältää aina tuoreimmat perustiedot yritystoiminnasta. Yrityskatsaus ilmestyy vuosittain verkkojulkaisuna, ja se laaditaan viimeisimmän yritys- ja toimipaikka-aineiston tietojen pohjalta. Katsaus tuotetaan Kaupunkitutkimuksen ja HSY:n kanssa.

(lisää…)


Maantieteellinen läheisyys lisää työvoiman liikkuvuutta yritysten välillä

Nykyinen osaamispohjainen talous perustuu entistä vahvemmin kaupunkiseuduille sijoittuviin yrityksiin ja näissä yrityksissä syntyviin innovaatioihin. Tuoreen tutkimuksen mukaan toimipaikkojen maantieteellinen läheisyys on yhteydessä työvoiman liikkuvuuteen niiden välillä pääkaupunkiseudulla.

(lisää…)


Tiivistyvä kaupunkikehitys – Tuottavuuden ja hyvinvoinnin kasvun perusta

Seppo Laakson ja Heikki A. Loikkasen Suomen kaupunkikehitystä analysoiva teos on julkaistu. Kirjassa arvioidaan kriittisesti erityisesti Helsingin seudun hajautuvaa yhdyskuntarakennetta, jonka tuloksena asuntojen hinta- ja vuokrataso on koko seudulla tarpeettoman korkea (tarjontaa hyvissä sijainneissa liian vähän). Tämä jarruttaa muuttoliikettä sinne missä on töitä, ja kasvattaa palkkavaatimuksia. (lisää…)


Kaupunkitutkimuksen Seppo Laakso aikamatkalla vuoden 2050 Helsinkiin

Helsingin Sanomissa julkaistun jutun voit käydä lukemassa tästä linkistä

 

 


Pisararadalla merkittävät vaikutukset työllisyyteen ja maankäyttöön

HSL on teettänyt lisäselvityksen Pisararadan taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Selvityksen mukaan Pisaralla on merkittäviä positiivisia talous- ja työllisyysvaikutuksia koko Suomeen. Pisaran vaikutusarvioinnin toteutti Deloitte yhteistyössä Strafican ja Kaupunkitutkimuksen kanssa. (lisää…)


Urban planning at the Researchers’ Breakfast 12.5. at Aalto Service Factory

A doctoral student and researcher Olli Hakanen will present his theory on sustainable creative action through a case study: how the introduction of a new system of mobility and a new concept of daily working hours converts a city of 600,000 inhabitants into a metropolis of 4,5 million. We have aslo invited professor Matti Vartiainen from the School of Science and the managing director and reseacher Seppo Laakso from Urban Research Ltd. to join the discussion on the topic.

(lisää…)


Helsinkiläisten asunnottomuuspolut -tutkimus on julkaistu

Helsinkiläisten asunnottomuuspolut -tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa eri väestöryhmille ominaisia  asunnottomuuspolkuja: mistä asunnottomaksi päädytään, missä asunnottomuuden aikana majoitutaan ja miten sen päättävä asuminen lopulta järjestyy.  (lisää…)


Kysy asumisesta ja asuntopolitiikasta

Tutkija Seppo Laakso ja ympäristöministeriön hallitussihteeri Ville Koponen vastaavat kysymyksiin asumisesta ja asuntopolitiikasta Yle Uutisten nettikeskustelussa perjantaina 23.1. klo 13.  Kello 13 alkavaan suoraan verkkokeskusteluun voi osallistua osoitteessa yle.fi/osallistu.


Nuorten edelleen vaikea päästä omaan kotiin – uusi tutkimus valmistunut

Nuorten asema asuntomarkkinoilla on heikentynyt jonkin verran 2010-luvulla, selviää tänään julkaistusta tutkimuksesta ”Toiveet ja todellisuus – Nuorten asuminen 2014”. (lisää…)


Kasvuyritysten toiminta monipuolista pääkaupunkiseudulla

Uusi tutkimuskatsaus Helsingin seudun yritystoiminnan kasvuanalyysi kuvaa pääkaupunkiseudulla toimivien kasvuyritysten erityispiirteitä sekä arvioi kasvuyritysten merkitystä yrityssektorin kokonaisuudelle. (lisää…)


Suomea lukuun ottamatta asunnottomuus on lisääntynyt EU-maissa.

European Observatory on Homelessness on julkaissut vertailevan tilastollisen katsauksen ’Extent and Profile of Homelessness in European Member States’ asunnottomuudesta EU:n jäsenmaissa. Linkki julkaisuun


Maahanmuuttajien työllistymiseen vaikuttavat eniten loppuun suoritettu ammatillinen koulutus ja Suomessa hankittu työkokemus

Kaupunkitutkimus TA Oy:n tuoreen tutkimuksen mukaan Turun TE-toimiston kansainvälisten palvelujen maahanmuuttaja-asiakkaiden työllistymisen kannalta vaikuttavimpia tekijöitä oli loppuun suoritettu ammatillinen koulutus, joka lisäsi tuloja lähes kolmanneksella. Työllistymiseen vaikuttavimpia koulutusaloja olivat palveluala sekä rakennus- ja kaivosala ja jossain määrin myös teollisuus. (lisää…)


Keski-Suomen Aikajana on ilmestynyt

Keski-Suomen yritysten liikevaihdon trendin lasku pysähtyi viime vuoden lopussa ja kääntyi viennin vetämänä loivaan kasvuun kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Lue lisää


Kaupunkitutkimuksen uudet puhelinnumerot

Kaupunkitutkimuksen lankapuhelinliittymät poistuvat käytöstä huhtikuun aikana. Tutkijoiden uudet puhelinnumerot löydät Yritys-osiosta työntekijöiden yhteystiedoista. Seppo Laakson kännykkänumero pysyy samana.


Yritysraportti 2013 julkaistu

Helsingin seutu on edelleen ylivoimaisesti Suomen suurin, tärkein ja erikoistunein yritystoiminnan keskittymä. Koko maahan verrattuna Helsingin seudun 14 kunnassa sijaitsee lähes neljännes yritysten toimipaikoista ja kolmannes yrityssektorin henkilöstöstä. Yli puolet seudun yrityksistä on perustettu 2000-luvulla. (lisää…)


Asunnottomuutta käsittelevä kookoomateos julkaistu

Diakonia-ammattikorkeakoulun (2013) julkaisemassa teoksessa Paikka asua ja elää? Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin (toim. Hyväri, S. & Kainulainen, S.) käsitellään monipuolisesti asunnottomuutta ja asumispalveluita. (lisää…)

Hyvää joulua!

Kaupunkitutkimus toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta (lisää…)


Helsingin seudun yritysraportti julkaistaan

Helsingin seudun yritysraportti julkaistaan to 9.1.2014. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on raportoinut seudun yritystoiminnan kehityksestä vuodesta 2009 lähtien, jolloin julkaistiin ensimmäinen Pääkaupunkiseudun yritysraportti. (lisää…)


Uudenmaan liiton vaihemaakuntakaavan kick off-tilaisuus

Uudenmaan liiton 4. vaihemaakuntakaavan kick off-tilaisuus pidettiin Kiasma Teatterissa to 12.12.2013. Kilpailukyky ja hyvinvointi ovat nousemassa Uudenmaan seuraavan maakuntakaavan keskiöön. (lisää…)


Uudenmaan liiton uusi tietopankki-sivusto on avattu

Uudenmaan liiton uusi tietopankki-sivusto on avattu. Palvelu tarjoaa monipuolista tilastotietoa ja tutkimuksia Uudenmaan alueesta. Kiinnostavimmat poiminnat välitetään myös uutiskirjeenä. (lisää…)


Kirjoitus Kansantalouden aikakauskirjassa herättää kiinnostusta

Seppo Laakson ja Heikki A. Loikkasen  kirjoitus Kansantalouden aikakauskirjassa 4/2013 ”Helsingin maankäyttö, kiinteistömarkkinat ja perusrakenteen rahoitus” on herättänyt kiinnostusta. (lisää…)